ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
«ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Με βάση το ισχύον καταστατικό, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σας καλεί στην τακτική εκλογοαπολογιστική
συνέλευση, η οποία θα γίνει την Τετάρτη
17 Μαΐου 2017
και ώρα 20:00 στο Ίδρυμα Πρόκου, με τα ακόλουθα θέματα:
1.   
Απολογισμός πεπραγμένων
2.   
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3.   
Διάφορα θέματα
Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψηφιότητες
για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να κατατεθούν έως την Κυριακή 14
Μαΐου 2017
στους :
        
Γεωργαρή Αποστολία, 6972841453
        
Γεωργούλη Γεώργιο, 6936511311
        
Συνοδινό Νικόλαο, 6974398939
Θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία όλων,
μελών και φίλων του Ιδρύματος. Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.
                                                             
Σίφνος 8 Μαΐου 2017
Για το Δ.Σ. του Ιδρύματος  
                                                         Η
Πρόεδρος                                                                          
                                                                                                                                             

                                                        
Αποστολία Γεωργαρή


Advertisements