Οι πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα γράμματα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, που είναι κοινά στο ελληνικό και στο λατινικό αλφάβητο.

Στο τελευταίο σύστημα η πινακίδα για τα αυτοκίνητα αποτελείται από τρία γράμματα και τέσσερις αριθμούς και έχουν τη μορφή ΧΧΧ-0000. Στις μοτοσικλέτες η πινακίδα αποτελείται από τρία γράμματα και από έναν έως τρεις αριθμούς. Τα δύο πρώτα γράμματα αντιπροσωπεύουν τον νομό, ακριβέστερα την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικoινωνιών της Νομαρχίας, όπου εκδόθηκε η πινακίδα ή υποδεικνύουν ειδική κατηγορία.

Οι πινακίδες είναι λευκού χρώματος με μαύρα γράμματα. Για μερικές ειδικές κατηγορίες εκδίδονται πινακίδες με άλλο χρωματισμό. Οι νεότερες πινακίδες «ευρωπαϊκού τύπου», από το 2004 και μετά, αριστερά έχουν ένα μπλε πεδίο με την ευρωπαϊκή σημαία και το διεθνές αυτοκινητιστικό σήμα της Ελλάδας (GR). Σε κάθε πινακίδα υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και με την ένδειξη: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Μ.Ε.». Στην επιφάνειά τους τίθεται επίσης, ως σήμανση ασφαλείας, το εθνόσημο της Ελλάδας στο μέσον της πινακίδας ως προς το ύψος, είτε επαναλαμβανόμενο ανά εκατό χιλιοστά στον οριζόντιο άξονα, είτε μία φορά ανάμεσα στο αριστερό μπλε πεδίο και το πρώτο γράμμα του συνδυασμού.

Ελληνική πινακίδα 2004 έως σήμερα

Ελληνική πινακίδα 1983-2003
Οι ακόλουθοι κατάλογοι περιέχουν όλες τις ομάδες συνδυασμών πινακίδων που ακολουθούν το σύστημα ΧΧΧ-0000, όπου Χ ένας χαρακτήρας (γράμμα) από τους Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, και 0 ένα από τα ψηφία 0 έως 9. Στους καταλόγους αναφέρονται μόνο οι 2 πρώτοι χαρακτήρες, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου ορισμένοι συνδυασμοί έχουν διατεθεί είτε σε άλλες περιοχές σε σχέση με την κανονική σειρά, είτε για ειδικές κατηγορίες οχημάτων, όπως τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή και ατελώς, τα φορτηγά Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών (κόκκινες πινακίδες) και τα οχήματα Κρατικών Υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ (πορτοκαλί πινακίδες).

Σε κάθε ομάδα συνδυασμών το τρίτο γράμμα ακολουθεί την αλφαβητική σειρά Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ, αν και αναφέρεται διαφορετικά. Το τελευταίο συμβαίνει μόνο στην πρώτη ομάδα των συνδυασμών που προβλέφθηκε για όλους τους νομούς (πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης), όπου κάποιοι συνδυασμοί, οι λεγόμενοι “Προσωρινά εξαιρούμενοι συνδυασμοί”, αρχικά εξαιρούνται από τη σειρά εκτύπωσης και διάθεσης των πινακίδων. Στην Αττική έχουν Υ, Ι, Ζ, που το Υ αντιστοιχεί στην περιοχή της Αθήνας, το Ι στη Δυτική Αττική και το Ζ στην Ανατολική Αττική και στον Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη έχουν Ν. Τέτοιοι συνδυασμοί είναι οπωσδήποτε όσοι έχουν τρίτο γράμμα το Ι (πλην Αχαΐας), το Ο ή το Υ, όσοι έχουν τρίτο γράμμα ίδιο με το δεύτερο γράμμα του συνδυασμού (πλην Αχαΐας), ενώ σε κάποιους νομούς, κυρίως αυτούς με μικρό αριθμό ταξινομήσεων και άρα αργό ρυθμό εξέλιξης των συνδυασμών, εξαιρούνται και μερικοί ακόμα.

Σε παρένθεση, μετά το όνομα του νομού, δίνεται η πόλη όπου εδρεύει η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικoινωνιών της εκάστοτε Νομαρχίας. Η πόλη αυτή είναι η πρωτεύουσα του νομού. Ωστόσο σε ορισμένες νομαρχίες που λειτουργούν τέτοιες υπηρεσίες σε περισσότερες από μία πόλεις, είτε δίνονται 2 διαφορετικές ομάδες συνδυασμών σαν να επρόκειτο για διαφορετικό νομό, π.χ. στο νομό Λέσβου δίνονται οι συνδυασμοί ΜΥ, ενώ στη νήσο Λήμνο, που ανήκει στον ίδιο νομό, δίνονται οι συνδυασμοί ΜΗ, είτε δίνονται διαφορετικά τμήματα των συνδυασμών από την ίδια ομάδα. Η πρώτη περίπτωση αφορά νομούς όπου είχαν δημιουργηθεί τμήματα συγκοινωνιών εκτός της πρωτεύουσας του νομού πριν την υπουργική απόφαση του 1982 που καθόριζε τις προδιαγραφές των πινακίδων κυκλοφορίας με τρία γράμματα και τις κατανομές των αντίστοιχων συνδυασμών γραμμάτων (τέτοια τμήματα είναι του Αγρινίου, της Ορεστιάδας, της Κω και της Λήμνου), ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα τμήματα δημιουργήθηκαν μετά το 1982 (πχ Ναύπακτος, Θήβα, Αλιβέρι κλπ) και σε παρένθεση αναφέρονται όλες οι πόλεις όπου αυτά λειτουργούν.

Ταξινόμηση ανά νομό
δείτε επίσης: Αλφαβητική ταξινόμηση πινακίδων αυτοκινήτων 1983 – σήμερα

Αθήνα : ΥΑ, ΥΒ, ΥΕ, ΥΖ, ΥΗ, ΖΖ, ΖΗ, ΖΚ, ΖΜ, ΙΒ, ΙΕ, ΙΖ, ΙΗ, ΙΚ, ΙΜ, ΙΟ, ΙΡ, ΙΤ, ΙΥ, ΧΕ, ΧΖ, ΧΗ, ΧΡ, ΧΤ, ΧΥ, ΧΧ, ΗΒ, ΟΑ, ΟΒ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΙ, ΟΚ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΟ, ΟΤ, ΟΥ, ΟΧ, ΧΜ, ΖΕ, ΖΙ, ΖΟ
Πειραιάς : ΥΙ, ΥΚ, ΥΜ, ΥΝ, ΖΝ, ΖΡ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΧ, ΤΖ
Δυτική Αττική (Ελευσίνα) ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, ΖΤ, ΒΝ, ΒΡ
Ανατολική Αττική (Παλλήνη) ΥΥ, ΥΧ, ΖΥ, ΖΧ, ΒΚ, ΒΜ
Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι) ΜΕ
Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο) ΑΙ, ΤΗ
Αργολίδα (Ναύπλιο) ΑΡ, ΤΜ
Αρκαδία (Τρίπολη) ΤΡ
Άρτα ΑΤ
Αχαΐα (Πάτρα) ΑΧ, ΑΖ, ΑΟ, ΑΑ, ΑΥ
Βοιωτία (Λιβαδειά) ΒΙ, ΒΥ
Γρεβενά ΡΝ
Δράμα ΡΜ, ΤΟ
Δωδεκάνησα (Ρόδος) ΡΟ, ΡΚ, ΡΥ, ΡΧ
Δωδεκάνησα (Κως) ΚΧ, ΕΑ
Έβρος (Αλεξανδρούπολη) ΕΒ, ΜΧ
Έβρος (Ορεστιάδα) ΟΡ
Εύβοια (Χαλκίδα) ΧΑ, ΕΗ, ΕΙ
Ευρυτανία (Καρπενήσι) ΚΗ
Ζάκυνθος ΖΑ, ΖΒ
Ηλεία (Πύργος) ΗΑ, ΗΕ
Ημαθία (Βέροια) ΗΜ, ΗΧ
Ηράκλειο ΗΡ, ΗΚ, ΗΖ, ΗΗ, ΗΙ, ΗΤ
Θεσπρωτία (Ηγουμενίτσα) ΗΝ
Θεσσαλονίκη ΝΑ, ΝΒ, ΝΕ, ΝΖ, ΝΗ, ΝΙ, ΝΚ, ΝΜ, ΝΝ, ΝΟ, ΝΡ, ΝΤ, ΝΥ, ΝΧ
Ιωάννινα ΙΝ, ΙΙ
Καβάλα ΚΒ, ΑΒ
Καρδίτσα ΚΑ, ΜΚ
Καστοριά ΚΤ
Κέρκυρα ΚΥ, ΕΤ, ΤΒ, ΤΕ, ΚΗ
Κεφαλληνία (Αργοστόλι) ΚΕ
Κιλκίς ΚΙ, ΕΧ
Κοζάνη ΚΖ, ΜΝ
Κορινθία ΚΡ, ΡΒ
Κυκλάδες (Ερμούπολη) ΕΜ, ΕΖ, ΕΝ, ΕΟ
Λακωνία (Σπάρτη) ΑΚ, ΜΡ
Λάρισα ΡΙ, ΡΡ, ΡΤ
Λασίθι (Άγιος Νικόλαος) ΑΝ, ΑΕ
Λέσβος (Μυτιλήνη) ΜΥ, ΜΤ
Λέσβος (Μύρινα Λήμνου) ΜΗ
Λευκάδα ΕΥ
Μαγνησία (Βόλος) ΒΟ, ΒΒ, ΒΑ, ΒΤ
Μεσσηνία (Καλαμάτα) ΚΜ, ΜΖ
Ξάνθη ΑΗ, ΗΟ
Πέλλα (Έδεσσα) ΕΕ, ΜΜ
Πιερία (Κατερίνη) ΚΝ, ΤΙ
Πρέβεζα ΡΖ, ΤΧ
Ρέθυμνο ΡΕ, ΡΗ
Ροδόπη (Κομοτηνή) ΚΟ, ΚΚ, ΤΤ
Σάμος ΜΟ, ΜΒ
Σέρρες ΕΡ, ΙΧ
Τρίκαλα ΤΚ, ΤΝ
Φθιώτιδα (Λαμία) ΜΙ, ΗΥ
Φλώρινα ΡΑ
Φωκίδα (Άμφισσα) ΑΜ
Χαλκιδική (Πολύγυρος) ΧΚ, ΜΑ
Χανιά ΧΝ, ΧΒ, ΤΥ
Χίος ΧΙ, ΧΟ
Πινακίδες μοτοσικλετών

Πινακίδα μοτοσυκλέτας
δείτε επίσης: Αλφαβητική ταξινόμηση πινακίδων μοτοσικλετών 1983 – σήμερα

Οι πινακίδες αυτές ακολουθούν το σύστημα αρίθμησης των αυτοκινήτων αλλά έχουν από έναν έως τρεις αριθμούς και είναι της μορφής ΧΧΧ-1, ΧΧΧ-99, ΧΧΧ-999 (όπου Χ, χαρακτήρας) με λευκό χρώμα και μαύρα γράμματα. Στο τρίτο γράμμα ακολουθεί την αλφαβητική σειρά (Α,Β,Ε,Ζ,Η,Ι,Κ,Μ,Ν,Ο,Ρ,Τ,Υ,Χ) και ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1990. Πριν από το 2006 υπήρχε μόνο εθνόσημο αριστερά κάτω. Μετά από το 2006 υπάρχει μπλε τμήμα με την ευρωπαϊκή σημαία και τον κωδικό της Ελλάδας GR στα αριστερά επάνω καθώς και εθνόσημο στα αριστερά κάτω.

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1972 έως το 1982

Ελληνική πινακίδα αυτοκινήτου 1972-1982
Πινακίδες με 2 χαρακτήρες και 4 ψηφία.

Οι ακόλουθοι κατάλογοι περιέχουν όλους τους συνδυασμούς πινακίδων που ακολουθούν το σύστημα ΧΧ-0000, όπου Χ χαρακτήρας και 0 ψηφίο.

Ταξινόμηση ανά νομό
δείτε επίσης:Αλφαβητική ταξινόμηση αυτοκινήτων 1972 – 1982
δείτε επίσης:Αλφαβητική ταξινόμηση μοτοσικλετών 1972 – 1982

Ταξινόμηση αυτοκινήτων (και μοτοσικλετών) ΙΧ και ΔΧ, ανά κωδικό αριθμό γραφείου συγκοινωνιών, από το 1972 έως το 1982.

Περιοχές Αττικής (2 γραφεία συγκοινωνιών):

Αθήνα “1” :ΒΑ, ΒΒ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΙ, ΒΚ, ΒΜ, ΒΝ, ΒΟ, ΒΡ, ΒΤ, ΒΥ, ΒΧ, ΕΑ, ΕΒ, ΕΕ, ΕΖ, ΕΗ, ΕΙ, ΕΚ, ΕΜ, ΕΝ, ΕΟ, ΕΡ, ΕΤ, ΖΑ, ΖΒ, ΖΕ, ΖΖ, ΖΗ, ΖΙ, ΖΚ, ΖΜ, ΖΝ, ΖΟ, ΖΡ, ΖΤ, ΖΥ, ΖΧ, ΗΕ, ΗΗ, ΙΙ, ΙΚ, ΙΥ, ΟΑ, ΟΒ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΙ, ΟΚ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΟ, ΟΡ, ΟΤ, ΟΥ, ΟΧ, ΤΤ, ΥΑ, ΥΒ, ΥΕ, ΥΖ, ΥΗ, ΥΙ, ΥΚ, ΥΜ, ΥΝ, ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, ΥΥ, ΥΧ, ΧΑ, ΧΒ, ΧΕ, ΧΖ, ΧΗ, ΧΙ, ΧΚ, ΧΜ
Πειραιάς, Ανατολική και Δυτική Αττική “2”: ΑΑ, ΑΒ, ΑΕ (Πειραιάς), ΑΖ, ΑΗ (Ανατολική Αττική) και ΗΥ, ΗΧ (Δυτική Αττική)
“3”: Δε δόθηκε
Περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων (περισσότερο Α) (7 γραφεία συγκοινωνιών)

Βοιωτία “4” : ΑΙ, ΧΝ
Εύβοια “5”: ΑΚ, ΑΜ
Λέσβος “6”: ΑΝ, ΧΟ
Χίος “7”: ΑΡ
Σάμος “8”: ΑΤ
Δωδεκάνησα “9”: ΑΟ, ΑΥ
Κυκλάδες “10”: ΑΧ
Περιοχές Μακεδονίας (περισσότερο Ν) (9 γραφεία συγκοινωνιών)

Χαλκιδική “11”: ΝΗ,ΧΟ
Θεσσαλονίκη “12”: ΜΑ, ΜΒ, ΜΕ, ΜΖ, ΜΗ, ΜΙ, ΜΚ, ΜΜ, ΜΝ, ΜΟ, ΜΡ, ΜΤ, ΜΥ, ΜΧ, ΝΑ, ΝΒ, ΝΕ
Κιλκίς “13”: ΝΙ
Πέλλα “14”: ΝΚ,ΝΖ
Φλώρινα “15”: ΝΜ
Καστοριά “16”: ΝΝ
Κοζάνη “17”: ΝΡ, ΝΤ, ΧΡ
Ημαθία “18”: ΝΟ, ΝΥ, ΚΗ
Πιερία “19”: ΝΧ
Περιοχές Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (περισσότερο Ρ) (11 γραφεία συγκοινωνιών)

Αχαΐα “20”: ΡΑ, ΡΒ, ΡΕ
Ηλεία “21”: ΡΖ, ΧΤ
Μεσσηνία “22”: ΡΗ
Λακωνία “23”: ΡΙ
Αρκαδία “24”: ΡΚ, ΧΥ
Αργολίδα “25”: ΡΜ
Κορινθία “26”: ΡΝ, ΧΧ
Φωκίδα “27”: ΡΟ
Νότια Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι) “28”: ΡΡ, ΡΤ
Βόρεια Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο)”60″: ΡΡ, ΡΤ
Κεφαλλονιά “29”: ΡΥ
Ζάκυνθος “30”: ΡΧ
Περιοχές Θεσσαλίας, Βόρειας Στερεάς Ελλάδας (περισσότερο Τ) (7 γραφεία συγκοινωνιών)

Μαγνησία “31”: ΤΑ, ΤΒ, ΤΕ
Λάρισα “32”: ΤΖ, ΤΗ, ΤΙ, ΤΚ
Γρεβενά “33”: ΤΜ
Τρίκαλα “34”: ΤΝ, ΙΡ
Καρδίτσα “35”: ΤΟ, ΙΤ
Ευρυτανία “36”: ΤΡ
Φθιώτιδα “37”: ΤΥ, ΤΧ
Περιοχές Ηπείρου και Β. Ιονίων Νήσων (Περρισότερο Ι) (6 γραφεία συγκοινωνιών)

Ιωάννινα “38”: ΙΑ, ΙΒ
Θεσπρωτία “39”: ΙΕ
Πρέβεζα “40”: ΙΖ
Άρτα “41”: ΙΗ
Κέρκυρα “42”: ΙΜ, ΙΟ
Λευκάδα “43”: ΙΝ
Περιοχές Κρήτης (περισσότερο Η) (4 γραφεία συγκοινωνιών)

Χανιά “44”: ΗΑ, ΗΒ
Ρέθυμνο “45”: ΗΖ, ΗΡ
Ηράκλειο “46”: ΗΙ, ΗΚ, ΗΜ, ΗΝ
Λασίθι “47”: ΗΟ, ΗΤ
Περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περισσότερο Κ) (6 γραφεία συγκοινωνιών

Έβρος “48”: ΚΑ, ΚΒ
Ροδόπη “49”: ΚΕ, ΚΤ
Ξάνθη “50”: ΚΖ, ΚΧ
Δράμα “51”: ΚΙ
Καβάλα “52”: ΚΜ, ΚΝ
Σέρρες “53”: ΚΟ, ΚΡ
55: Δε δόθηκε ποτέ
58: Δε δόθηκε ποτέ
59: Δε δόθηκε ποτέ
61: Δε δόθηκε ποτέ
Ειδικές κατηγορίες: ΕΥ (αφορολόγητα οχήματα υπεράκτιων εταιριών), ΚΥ (Κρατικές Υπηρεσίες).

Δεν δόθηκαν ποτέ: ΕΧ, ΙΧ, ΚΚ

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1956 έως το 1972
δείτε επίσης: Αριθμοί πινακίδων στην περιοχή της Αθήνας 1956-1972

Το 1956 το σύστημα άλλαξε και πάλι σε αριθμούς μόνο και ήταν σχετικά απλό. Η αρίθμηση ξεκίνησε το έτος 1956 από τον αριθμό “1” και έφτασε την άνοιξη του 1972 στον εξαψήφιο αριθμό 451.000 περίπου. Οι χαρακτήρες ήταν μαύροι το φόντο λευκό. Μια ξεχωριστή λωρίδα υπήρχε στο επάνω τμήμα των πινακίδων όπου υποδεικνυόταν η πόλη ή η περιφέρεια της εγγραφής του οχήματος (πχ “Α” για την Αθήνα, “Θ” για την Θεσσαλονίκη, “Ηπ” για την Ήπειρο κλπ), ο αριθμός “56” και τέλος ο τύπος χρήσης του οχήματος (ΙΧ, ΔΧ κλπ). Μετά το 1960 η λωρίδα στην μπροστινή πινακίδα αφαιρέθηκε και η πινακίδα έγινε μικρότερη σε ύψος, ενώ στην πίσω πινακίδα η λωρίδα απέκτησε μπλε χρώμα. Τέλος γύρω στο 1962-63 το “56” στο άνω τμήμα της πινακίδας άλλαξε σε “60” (καθώς είχε προβλεφθεί νέα απογραφή το 1960 -με διατήρηση όμως της υπάρχουσας αριθμοδότησης- η οποία όμως και πάλι καθυστέρησε 2-3 χρόνια). Αυτή η τελευταία αλλαγή ήταν και υποχρεωτική αν και ουσιαστικά τα οχήματα δεν άλλαξαν αριθμό κυκλοφορίας. Το 1972 όταν και άλλαξε εντελώς το σύστημα αριθμοδότησης (σε γράμματα και αριθμούς) δεν ήταν υποχρεωτική η αλλαγή αυτών των πινακίδων στα υπάρχοντα οχήματα, ως εκ τούτου, οι λεγόμενες “εξαψήφιες” πινακίδες (που στην πραγματικότητα δύναται να έχουν από 1 έως και 6 ψηφία) μπορούν ακόμα περιστασιακά να εντοπιστούν (το 2018) σε μερικά παλιά οχήματα.

Περιφέρειες εγγραφής οχημάτων
Οι περιφέρειες εγγραφής των οχημάτων υποδεικνυόταν με τα αντίστοιχα γράμματα στο επάνω τμήμα των πινακίδων και ήταν:

A – Aθήνα
B – Βόλος
Δ – Δράμα
Ηπ – Ήπειρος
Θ – Θεσσαλονίκη
Θρ – Θράκη
Κ – Κοζάνη
Κρ – Κρήτη
Λ – Λαμία
Λρ – Λάρισα
Μ – Μυτιλήνη
Π – Πάτρα
Ρ – Ρόδος
Τ – Τρίκαλα
Τρ – Τρίπολη
Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1954 έως το 1956
Οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων την περίοδο 1954-1956 ήταν της μορφής Χ-000, Χ-0000 και Χ-00000, αποτελούνταν από ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου που ήταν το αρχικό γράμμα της πόλης στην οποία είχαν λάβει την άδεια (π.χ. “Α” για την Αθήνα, “Θ” για την Θεσσαλονίκη, “Π” για την Πάτρα κλπ.) και τρεις, τέσσερις ή πέντε αριθμούς. Οι χαρακτήρες ήταν μαύροι και το φόντο κίτρινο. Αυτές οι πινακίδες είχαν και μια λευκή λωρίδα στο επάνω μέρος χωρισμένη στη μέση που στο αριστερό τμήμα εμφανίζουν το “1953-54” (την αρχική χρονική περίοδο για την αλλαγή) και στο δεξί τον τύπο του οχήματος (π.χ. ΙΧ) και το εθνόσημο της χώρας με μαύρους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία. Αυτές οι πινακίδες αποσύρθηκαν υποχρεωτικά το 1956.

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1911 έως το 1954

Ελληνική πινακίδα την περίοδο 1911-54
Στην αρχή, από το 1911 και μέχρι το 1954 οι ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας ήταν αρκετά απλές μαύροι αριθμοί σε λευκό φόντο. Οι αριθμοί υποδείκνυαν τον αύξοντα αριθμό που αναγραφόταν στην άδεια του αυτοκινήτου. Ξεκίνησαν από τον αριθμό 1 και έφτασαν στο 75.000 περίπου όταν άλλαξε το σύστημα. Ο ιδιοκτήτης έπρεπε μόνος του να κατασκευάζει τις πινακίδες και οι προδιαγραφές ήταν ελάχιστες και αυτές ήταν: το μέγεθος των πινακίδων, το μέγεθος των αριθμών, καθώς και τα αντίστοιχα χρώματα τους. Αυτό σήμαινε ότι οι πινακίδες δεν ήταν πολύ ομοιόμορφες. Τα ταξί έπρεπε να αναγράφουν το αρχικό γράμμα της πόλης στην οποία είχαν λάβει την άδεια (π.χ. “Α” για την Αθήνα). Το 1954 έγινε υποχρεωτικό για όλα τα οχήματα να αλλάξουν πινακίδες στο νέο σύστημα αρίθμησης.

Ειδικές κατηγορίες οχημάτων
Πινακίδες ειδικών κατηγοριών με 3 χαρακτήρες

Πινακίδα ταξί

Πινακίδα οχήματος κρατικής υπηρεσίας

Πινακίδα δοκιμής (για φορτηγά και λεωφορεία “ΦΛ”)

Πυροσβεστικό Σώμα

Πινακίδα αυτοκινήτου της αστυνομίας

Πινακίδα του Ελληνικού Στρατού

Πινακίδα αυτοκινήτου Διπλωματικού Σώματος

Πινακίδα για Μηχανήματα Έργων

Πινακίδα για ρυμουλκούμενα

Πινακίδα αυτοκινήτου με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
Πινακίδες με 3 χαρακτήρες.

Οχήματα δημόσιας χρήσης
ΙΑ (Α) Τουριστικά λεωφορεία (πινακίδα κίτρινου χρώματος)
ΙΑ (Ε) Φορτηγά διεθνών μεταφορών (πινακίδα κίτρινου χρώματος)
ΕΚ (Α, Β, Ε) Φορτηγά εθνικών μεταφορών (πινακίδα κίτρινου χρώματος)
ΝΧ (Α, Υ) Φορτηγά νομαρχιακών μεταφορών (πινακίδα κίτρινου χρώματος)
ΡΝ (Ι, Μ, Ν, Ο, Ρ) Φορτηγά εθνικών μεταφορών (γράμματα κόκκινου χρώματος)
ΤΑ (Α, Β, Ε, Ζ, Η) Ταξί (πινακίδα κίτρινου χρώματος)
Κρατικά αυτοκίνητα
ΚΗ (Η, Ι, Ο, Υ) Κρατικά αυτοκίνητα (πινακίδα πορτοκαλί χρώματος)
Πινακίδες δοκιμής
ΔΟΚ Πινακίδες δοκιμής, μόνο για εμπόρους αυτοκινήτων. Δίνονται μόνο για τη μεταφορά ή δοκιμή του οχήματος. Το Ε στο αριστερό πεδίο της πινακίδας σημαινει επιβατικό Ι.Χ ενώ το Φ φορτηγό Ι.Χ. (πινακίδα λευκού χρώματος, γράμματα μαύρα).
Ανάπηροι πολέμου
ΑΝ.Π. Ανάπηροι Πολέμου (πινακίδα μπλε χρώματος, λευκά γράμματα)
Πινακίδες ειδικών κατηγοριών με 2 χαρακτήρες
Κρατική υπηρεσία
ΚΥ Κρατική Υπηρεσία (γράμματα κόκκινου χρώματος)
Σώματα ασφαλείας
ΠΣ Πυροσβεστικό Σώμα
Ε.Α. Ελληνική Αστυνομία (γράμματα μπλε χρώματος)
ΛΣ Λιμενικό Σώμα
Ένοπλες δυνάμεις
ΕΣ Ελληνικός Στρατός
ΠΝ Πολεμικό Ναυτικό
ΠΑ Πολεμική Αεροπορία
Διπλωματικό σώμα και ξένες αποστολές
ΔΣ Διπλωματικό Σώμα (π.χ. ΔΣ 48 CD, ΔΣ 48-1 CD) (πινακίδα πράσινου χρώματος, γράμματα κίτρινα)
ΞΑ Ξένες Αποστολές (πινακίδα κίτρινου χρώματος)
Μηχανήματα έργων
ΜΕ Μηχανήματα Έργων (πινακίδα κίτρινου χρώματος)
Αγροτικά μηχανήματα
ΑΜ Αγροτικά Μηχανήματα
Άλλες ειδικές κατηγορίες
ΠΚ Πρόεδρος της Κυβέρνησης
Ι.Ο. Ιστορικά Οχήματα
Α Α Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Πινακίδες ειδικών κατηγοριών με 1 χαρακτήρα
Ρυμουλκούμενα
Ρ Ρυμουλκούμενα
Η αρίθμηση των πινακίδων για τα ρυμουλκούμενα γίνεται με το γράμμα Ρ και από τον αριθμό 1000 έως τον αριθμό 99999.

Πινακίδες Αγίου Όρους
ΑΟ Άγιο Όρος
Στο Άγιο Όρος χρησιμοποιούνται διαφορετικού είδους πινακίδες για τα οχήματα και οι οποίες φέρουν τα αρχικά ΑΟ. Οι παλιότερες ήταν της μορφής ΑΟ 000, όπου 000 ένα ως τρία ψηφία. Οι νέες ευρωπαϊκού τύπου, που αριστερά φέρουν το μπλε πεδίο με την ευρωπαϊκή σημαία και το σήμα GR, είναι της μορφής ΑΟ 000 00, όπου 000 τρία ψηφία και 00 δύο ψηφία από το 01 έως το 21. Τα ψηφία 01-20 υποδηλώνουν μία εκ των είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και το 21 την Ιερά Κοινότητα. Ωστόσο η γραμματοσειρά είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιείται στις πινακίδες της υπόλοιπης Ελλάδας. Μεταξύ γραμμάτων και αριθμών υπάρχει το έμβλημα του Αγίου Όρους, ο δικέφαλος αετός.

Πηγή:https://el.wikipedia.org

Advertisements

Comments are closed.