ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Στις 9/2/2020 επικυρώθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Φολεγάνδρου η διαγωνιστική διαδικασία και προχωράει άμεσα σε ανάθεση για την προμήθεια 2 νέων μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 360m3/ημέρα έκαστη, συνολικού ποσού 600.780,00€ .Ένα σημαντικό έργο όπου με την υλοποίησή του θα εξασφαλιστεί η επάρκεια παροχής νερού στο νησί μας.

Advertisements