Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών υπ’αριθ. 01/05-06-2020

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 01/ 05- 06- 2020 (αρχείο pdf)

Γνωμοδότηση ΣΑΣ 01/ 05- 06- 2020 (αρχείο doc)

Advertisements