Ο μαστρο-Γιάννης ο Ζούρας με την απογευματινή βάρδια του μηχανοστασίου του “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ”.
Στο μηχανοστάσιο του πλοίου της ZANTE FERRIES από αριστερά προς τα δεξιά στέκονται:

  • Ο Γ’ Μηχανικός μαστρο-Νικόλαος Συρίγος
  • Ο Β’ Μηχανικός μαστρο-Αναστάσιος Ζουπάνος
  • Ο Ηλεκτρολόγος μαστρο-Νικόλαος Παλαιοθόδωρος
  • Ο ΑΒ’ Μηχανικός μαστρο-Σπυρίδων Καλογερίας
  • Ο Α’ Μηχανικός μαστρο-Γιάννης Ζούρας
Advertisements