Σήμερα ἐπιβεβαιώθηκε τό ἀρχαῖο ρητό «τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων , ὑμεῖς ἂδετε» κοινῶς «ἐδῶ το σπίτι
σας καίγεται καί ἐσεῖς τραγουδᾶτε».
Τό σημερινό φιᾶσκο τοῦ δῆθεν ἐλέγχου τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ ἀπό κλιμάκιο τοῦ ΕΟΔΔΥ στό νησί μας, ἀποτελεῖ
ντροπή καί ἀναίσχυντη κοροϊδία εἰς βᾶρος τοῦ Σιφνιακοῦ λαοῦ.
Ὃταν ἀνακοινώνουν οἱ διάφοροι θεσμικοί καί μή θεσμικοί φορεῖς καί οἱ παραφυᾶδες τους ὃτι πρέπει νά
προσέλθουν ὃσο τό δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι τῆς Σίφνου γιά νά διαγνωσθοῦν μέ ταχύ ἒλεγχο ἀπό τό
συνεργεῖο τοῦ ΕΟΔΥ, τό λιγότερο πού θά ἒπρεπε νά ἒχουν πράξει θά ἦταν ἡ συνεννόηση μαζί του ὃτι ἒπρεπε νά
φέρη τουλάχιστον 500-1.000 δείγματα καί ὁπωσδήποτε νά ἀφιερώση μία ὁλόκληρη ἡμέρα στό νησί.
Ἐάν μάλιστα ἀληθεύει ὃτι τό κλιμάκιο πού ἐπισκέφθηκε τό νησί μας, ἦλθε για 3 1/2 ὧρες μέ μόνον 200 τέστ, σέ
ἓνα νησί μέ πρόσφατα πολλαπλά κρούσματα κορωνοϊοῦ καί ἓναν θάνατο ἐξ αὐτοῦ, τότε ὃσοι ὀργάνωσαν αὐτήν
τήν «ἐκδρομή» θά πρέπει νά βγοῦν καί νά ζητήσουν δημόσια συγγνώμη ἀπό τούς συμπολῖτες μας.
Εἲμαστε κάθετοι καί ἀνυποχώρητοι. Ἐάν συμπολίτευση καί ἀντιπολίτευση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἒχουν
ἀποφασίσει νά κατατάξουν τήν Σίφνο ούραγό (τελευταία) τῶν Κυκλάδων, νά μᾶς τό δηλώσουν ὣστε νά λάβωμε
τά μέτρα μας διότι τέτοιες πρωτοβουλίες ὃπου ἡ Σίφνος καθίσταται ἡ οὐρά τῆς Μήλου καί λαμβάνει ὃ,τι
ἀπομένει ἀπό αὐτήν, δέν γίνονται ἀποδεκτές ἀπό ἐμᾶς.
Περαιτέρω, μετά ἀπό ἐπικοινωνία μας μέ τόν κ. Λεωνίδα Δημητριάδη-Εὐγενίδη ὁ ὁποῖος ἒχει ἀναγγείλει τήν
γενναία χορηγία ἑνός μοριακοῦ ἀναλυτοῦ τελευταίου τύπου δυτικῆς τεχνολογίας καί ἡ ἒλευσή του καθυστερεῖ
για πάνω ἀπό ἒξι μῆνες, μᾶς ἐπληροφόρησε ὃτι παρ’ ὃλες τίς προσπάθειες του ἡ ἀντιπροσωπεία καθυστερεῖ νά
τόν παραδώση λόγω τεραστίας παγκοσμίου ζητήσεως. Δεσμευόμαστε μέ ὃλες μας τίς δυνάμεις καί μέ ὃλον τον
κῦκλο τῶν γνωριμιῶν μας νά ὑλοποιήσωμε τήν μεγάλη αὐτή δωρεά τοῦ ἀγαπητοῦ μας συμπατριώτου, ἂμεσα.

Γιά τήν «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ