Σίφνος, 10-12-2020 

 Ἐμεῖς τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» και τῆς «ΣΙΦΝΕΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ» ἀπευθύνομε  πρός τήν ἀδελφή μας Βάσσω Σ. Χαστατζέρη-Σουλιώτη καί τήν θυγατέρα της Μαρία, τά θερμότερα  συλλυπητήρια μας γιά τόν ἀδόκητο χαμό τοῦ συναγωνιστή μας Γιώργου Σουλιώτη. 

 Ὁ ἀείμνηστος Γιῶργος ἦταν ἓνας ἂνθρωπος γεμᾶτος ζωή καί δοτικότητα γιά τούς συνανθρώπους του ,  στάση ζωῆς πού καθημερινά τήν μετουσίωνε σέ πράξη μέ ἀγωνιστικότητα , θᾶρρος καί παρρησία λόγου. 

 Ἀπό τά πρῶτα ἒτη πού πρωτοπάτησε στό νησί μας ὡς ἐργοδηγός τῆς περίφημης ΜΟΜΑ μέχρι τό τέλος τῆς  ἐπαγγελματικῆς του σταδιοδρομίας στήν Σχολή Ὁδηγῶν πού ἐδημιούργησε , παρέμεινε ἓνας καταξιωμένος  καί εὐσυνείδητος ἐπαγγελματίας μέ μόνον ἐπιτυχίες στό ἐνεργητικό του. 

 Στήν κοινωνική του ζωή πάντα μαχητικός, ἀγωνιστής , πιστός στίς ἰδέες του καί στά πολιτικά του πιστεύω, δέν ἒκανε ποτέ πίσω καί πάντα μαχόταν μέ ἐνθουσιασμό ἐφήβου γι’ αὐτό πού πίστευε ὡς σωστό καί ὡς  πρέπον. 

 Τό ὀξύμωρο στήν περίπτωσή τῆς ἀπώλειάς του εἶναι ὃτι οἱ δημοτικές μας παρατάξεις εἶναι αὐτές οἱ ὁποῖες  μάχονταν καί μάχονται γιά τήν δημιουργία τοῦ Δημοτικοῦ Ἰατρείου μέ ἐξειδικευμένους ἰατρούς καί αὐτό  ἀκριβῶς ἐπλήρωσε μέ τήν ζωή του ὁ συναγωνιστής μας. Εὐχόμαστε νά ἀποτελέση τό τελευταῖο θῦμα τῆς  ἀσύγγνωστης ἐλαφρότητος ἡ ὁποία κυριαρχεῖ στό νησί μας καί ἐπιτέλους νά κινητοποιηθοῦμε ΟΛΟΙ μας γιά τό δικαίωμά μας στήν κανονικότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέ πρωτεῦον τό δικαίωμα τῆς ἐπαρκοῦς  ὑγιειονομικῆς καλύψεως. 

Καλό Παράδεισο Γιῶργο μας. 

Γιά τήν «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης 

Ἀνδριάνα Σ. Βασσάλου 

Γεώργιος Α. Ζαμπέλης 

Εὐαγγελία Α. Ζαμπέλη 

Χριστίνα Γ. Τσιφρίκα-Πιτσινοῦ

Γιά τήν «ΣΙΦΝΕΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ»

Κηρῦκος Α. Κορακῆς 

 Γιάννης Α. Ἀτσόνιος 

 Νῖκος Ι. Κολέτης 

 Μαρία Ν. Σαράντη

Advertisements