ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΪ – ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη στην συνεδρίαση της 8 Ιουλίου 2020 (Δι@υγεια 6ΨΣΞΩ1Τ-6ΕΝ) αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων της ΡΑΕ για την εγκατάσταση στο νησί 4 φωτοβολταϊκών σταθμών.

  1. Στην συνεδρίαση αυτή ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Σίφνου, κ.Γοζαδίνος Θωμάς, στην πρότασή του προς το Δ.Σ. επικαλείται την Σύμβαση του Άαρχους και τονίζει ότι: «Σήμερα έχει πλέον αναγνωριστεί παγκοσμίως ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές και νομοθεσίες θα είναι αποτελεσματικές μόνο αν οι πολίτες έχουν επίσημα το δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως και ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα και έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη όταν αυτό είναι απαραίτητο».

Αναρωτιέται κανείς, πότε οι Σιφνιοί πολίτες είχαν μια τέτοια δυνατότητα όσον αφορά στην δημιουργία του Υβριδικού Σταθμού, για τον οποίο έλαβε πρόσφατα άδεια η Συνεταιριστική Εταιρία της Σίφνου (Σ.Ε.Σ.) από την ΡΑΕ, η εγκατάσταση δε του οποίου θέτει πολλά και σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα (βλ. προηγούμενες αναρτήσεις στο Προπύργιο). Η απάντηση είναι ότι δεν την είχαν, γιατί ουδέποτε εκλήθησαν για ενημέρωση και έκφραση γνώμης, πόσο μάλλον για ενεργή συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων. Θα συνεχίσει άραγε αυτό το καθεστώς άγνοιας και μη συμμετοχής;

  1. Η άσκηση των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αδειών ανετέθη στον δικηγόρο κ. Θ. Παπαγεωργίου, ο οποίος στην πρότασή του προς τον Δήμο επισημαίνει τέσσερις παραβάσεις του νόμου στις άδεις που χορήγησε η ΡΑΕ α) έλλειψη εκτιμήσεως για περιοχές κηρυγμένες ως ιδιαιτέρου κάλλους, β) έλλειψη εκτιμήσεως για περιοχές κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον μνημείων, γ) θέμα νομιμότητος της διανοίξεως οδών προσβάσεως στους ενεργειακούς σταθμούς και δ)  έλλειψη ειδικής αιτιολογίας για την ανυπαρξία συναινέσεως των ιδιοκτητών των ακινήτων, στα οποία αφορούν οι άδειες.

Οι ίδιοι λόγοι προσφυγής ισχύουν και για την άδεια, που χορήγησε η ΡΑΕ στην Σ.Ε.Σ. και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, δεδομένης της πολλαπλάσιας περιβαλλοντικής επιβαρύνσεως που θα προκαλέσει ο Υβριδικός Σταθμός σε σχέση με τα φωτοβολταΙκά πάρκα.

Από τα ανωτέρω δημιουργείται το εύλογο ερώτημα. Ποια θα είναι η στάση της νυν Δημοτικής αρχής απέναντι στην δημιουργία του Υβριδικού Σταθμού; Θα είναι διαφορετική από  αυτήν απέναντι στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς; Τόσο οι αρχές της Συμβάσεως του Άαρχους όσο και οι λόγοι προσφυγής ισχύουν και για τις δύο υποθέσεις. Από τον Οκτώβριο που εξεδόθη η άδεια δεν έχει υπάρξει ουδεμία ανακοίνωση/ενημέρωση πέραν του πρόσφατου Δελτίου Τύπου της Σ.Ε.Σ. Θα υπάρξουν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Τι να υποθέσει κανείς. όταν μάλιστα δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή κατά της αδείας της Σ.Ε.Σ.; 

Τέλος υπάρχει κα μία άλλη παράμετρος, η διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Διαβάζουμε πως ήδη επισπεύδεται η διασύνδεση των Δυτικών Κυκλάδων, που ανήκει στην Δ΄ Φάση, ώστε να ολοκληρωθεί το 2023. Ποιες είναι μέχρι στιγμής οι ενέργειες του Δήμου; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση της κοινωνίας του νησιού; Θα πρέπει να μαθαίνουμε από τον Τύπο και το FB κρίσιμα/καθοριστικά ζητήματα για το μέλλον της Σίφνου και των κατοίκων της; 

Γιώργος Ντοκόπουλος

Advertisements