Αλιευτικός έλεγχος διενεργήθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χαλκίδας στο λιμένα Ν. Αρτάκης Εύβοιας, όπου εντοπίστηκε Ε/Π-Α/Κ σκάφος να έχει προβεί στην αλιεία χιλίων διακοσίων σαράντα τριών (1.243) ζώντων ατόμων του είδους ”ολοθούριο” καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού αλίευσης, των τετρακοσίων (400) ατόμων, .
Επίσης, σε αλιευτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χαλκίδας μεσημβρινές ώρες σήμερα, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας, 51χρονος ερασιτέχνης αλιέας, να έχει αλιεύσει εκατόν δέκα (110) ζώντα άτομα του είδους ”ολοθούριο”, απαγορευμένο παντελώς στην ερασιτεχνική αλιεία.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, ενώ οι ανωτέρω ποσότητες ατόμων ολοθούριων κατασχέθηκαν και επαναποντίστηκαν στη θάλασσα.

Advertisements