ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σίφνος,

22.3.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθ. πρωτ.: -1424-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος
Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Ναδάλη
Δήμαρχος
Τηλέφωνο: 2284033077
e-mail: mayor@sifnos.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (8 η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020),
καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 26 η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή,
στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής
προσφοράς για το διαγωνισμό με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη
και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους”
2. Έκδοση απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Εσωτερικό
Αποχετευτικό Δίκτυο, Αγωγοί Μεταφοράς Λυμάτων και Ε.Ε.Λ. οικισμού Φάρου Σίφνου”, αναδόχου
μελετητή κ. Βασίλη Τεμπέλη, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 22929/834/4.3.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
3. Εισήγηση του Προϊσταμένου του Τ.Τ.Υ.Δ.Π. Δήμου Σίφνου για την προμήθεια ηλεκτρικών
οχημάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άξονας
προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»), με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
4. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου
Σίφνου στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άξονας προτεραιότητας
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»), με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
5. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου
Σίφνου στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άξονας προτεραιότητας
«Ψηφιακή Σύγκλιση»), με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για
την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και

περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
1.

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ