Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, σήμερα, τα στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Λευκίμμης, στον λιμένα “ΠΕΤΡΙΤΗ”, σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος μετά από διενέργεια αλιείας, διαπιστώθηκε η εκφόρτωση επτά (07) τεμαχίων ξιφία, υπολειπόμενου μεγέθους έκαστο, με αφαίρεση κεφαλής στο σύνολο τους, χωρίς το σκάφος να διαθέτει ειδική άδεια αλιείας άκρως μεταναστευτικών ειδών.

Από τη Λιμενική Αρχή Λευκίμμης κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα και παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Advertisements