ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
BUS TIMETABLE
27/9/2021 – 03/10/2021
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΚΑΜΑΡΕΣ
ΑRTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES

07:00, 08:30, 10:00,11:00, 12:30, 13:30*,14:00**, 16:00, 18:00, 20:00

*13:30 μόνο τα Σαββατοκύριακα/only on weekend
**14:00: Από Απολλωνία/ Apollonia –Kamares,
Τις μέρες σχολείου μέσω Κάστρου/Via Kastro on school days
ΚΑΜΑΡΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS

07:15, 08:50,10:30, 11:30,12:50,13:50*, 14:30,16:15,18:15**, 20:20
*13:50: Απολλωνία-Φάρο-Πλατύ Γιαλό/ Apollonia-Faros-Platys Gialos,
**18:15: Καμάρες-Απολλωνία-Κάστρο/ Kamares-Apollonia-Kastro
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ
ARTEMONAS-APOLLONIA-PLATY GIALOS
07:00*, 10:00, 12:00, 14:00**, 17:00, 19:00*
*07:00,19:00: Μέσω Φάρου-/Via Faros

**14:00: Αναχώρηση από Απολλωνία/Departure from Apollonia
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
PLATY YIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS
07:30, 10:25, 12:25, 14:30, 17:25, 19:30
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ
APOLLONIA-KASTRO
07:25, 11:30, 13:30, 16:30,18:30
ΚΑΣΤΡΟ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
KASTRO-APOLLONIA
07:30, 11:35, 13:35, 16:35,18:35

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΦΑΡΟΣ

ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
07:00, 11:00, 14:00*, 16:00, 19:00
*14:00: Αναχώρηση από Απολλωνία/Departure from Apollonia
ΦΑΡΟΣ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
FAROS-APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS
07:15*, 11:15, 14:15**, 16:15, 19:15*
* 07:15,19:15: Μέσω Πλατύ Γιαλού/ Via Platy Yialos
**14:15: Φάρος-Πλατύς Γιαλός-Faros-Platys Gialos
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΒΑΘΥ

ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHY

09:10, 12:00, 15:00, 17:00
ΒΑΘΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ -ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
VATHY-APOLLONIA-ARTEMONAS
09:30, 12:20, 15:20*, 17:20
*15:20: Βαθύ-Καμάρες/Vathy Kamares
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ

ARTEMONAS-HERONISSOS

08:15, 11:30, 15:00
ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
HERONISSOS-ARTEMONAS
08:35, 11:50, 15:20

Advertisements