Ανερχόμενη ξενοδοχειακή μονάδα στο νησί της Σίφνου αναζητά Κηπουρό για 12μηνη απασχόληση.
 
Καθήκοντα και αρμοδιότητες:
 • Διασφαλίζει την υγεία των φυτών και μπορεί να αναγνωρίσει πιθανές ασθένειές τους, επιβλαβείς οργανισμούς και να εφαρμόζει τις απαραίτητες τεχνικές για την αντιμετώπισή τους.
 • Εντοπίζει πιθανές περιπτώσεις ελλιπής λίπανσης.
 • Διατηρεί καθαρούς τους χώρους πρασίνου (παρτέρια) και τα μονοπάτια από απορρίμματα και φυτικά υπολείμματα.
 • Πότισμα και περιποίηση κήπων εντός του ξενοδοχείου.
 • Συνεχείς έλεγχος για την ορθή λειτουργία του αυτόματου ποτίσματος.
 • Γνώσεις τεχνικών φυτέματος, ποτίσματος και κλαδέματος.
 • Γνώσεις για κατηγορίες φυτών εξωτερικού χώρου.
 • Γνώσεις λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
 • Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας.

Το ξενοδοχείο προσφέρει:

 • Άριστες συνθήκες και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο προσόντων, και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
Email για αποστολή βιογραφικών : hr@aeternal.com
Advertisements