ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

Του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης  του Δήμου Κιμώλου με την επωνυμία «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός». 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ Η΄ ΑΡΧΗ. 

Υπ’ όψιν κ. Πετρούλας Αποστολάκη και κ. Α. Ζερβάκη 

ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΙΜΩΛΟΣ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ  ΕΜΠΡΟΣ» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΙΜΩΛΟΥ» ΜΕ  ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΙΓΕΙ ΠΑΡΑΦΩΡΑ ΤΗ ΓΝΗΣΙΑ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΦΕΝΤΑΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ. 

Παγιωμένη θέση της Δημοτικής μας Παράταξης αποτελεί η διασφάλιση της  γνησιότητας και της αυθεντικότητας της ιερής ρητής επιθυμίας και βούλησης  του μεγάλου μας εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη, ο οποίος  οραματίστηκε, προγραμμάτισε και χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου γενναιόδωρα  την άρτια κατασκευή και μόνιμη λειτουργία του φιλανθρωπικού «Οίκου  Περιθάλψεως» στην Κίμωλο για την προσφορά εντός αυτού ποιοτικών  υπηρεσιών Γηροκομείου (Άσυλο Πτωχών και εγκαταλημμένων γερόντων). Σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό του εν θέματι νομικού προσώπου ως  σκοπός του ιδρύματος προσδιορίστηκε «η εν τω συσταθέντι εν Κίμωλο  Ασύλω περίθαλψις των εκ της νήσου Κιμώλου καταγομένων πτωχών  και εγκαταλελειμένων γερόντων». Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον Ν.  4289/1963 «Περί Επεκτάσεως του σκοπού του Ιδρύματος Αφεντάκειον Άσυλο  Πτωχών Κιμώλου» αποφασίστηκε η περαιτέρω τροποποίηση των σκοπών  του υπό κρίση Ιδρύματος αποκλειστικά στην ιδιαίτερη περίπτωση που  υπήρχαν «πλεονάζοντα έσοδα» κατά την οικονομική λειτουργία αυτού.  Δηλαδή, ο κεντρικός, βασικός και πρωταρχικός σκοπός του διαθέτη  συγκεκριμενοποιήθηκε ως «η περίθαλψη στον Οίκο Περιθάλψεως απόρων  και ανικάνων προς εργασία προσώπων», ήτοι η λειτουργία ενός  προσαυξημένων αρμοδιοτήτων Γηροκομείου, αφού θα έβρισκαν ανακούφιση  στις δομές του χώρου αυτού άνθρωποι κάθε ηλικίας. Τέλος, δυνάμει του υπ’  αριθ. 507/25.06.1979 Προεδρικού Διατάγματος επαναλαμβάνεται ως κύριος  σκοπός του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου «η 

[1] 

περίθαλψις εις τον εν Κιμώλω “Οίκο Περιθάλψεως” των εκ της Νήσου  Κιμώλου καταγομένων πτωχών, εγκαταλελειμμένων γερόντων». 

Κατά λογική συνέπεια και επαγωγική ακολουθία, η παροχή υπηρεσιών  Γηροκομείου ή όπως θα λέγαμε σήμερα η θεμελίωση Μονάδας  Φροντίδας Ηλικιωμένων εντός του Οίκου Περιθάλψεως στην Κίμωλο αποτελεί τη βασική επιθυμία του ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου  Αφεντάκη, ως έχει διατυπωθεί σαφώς σε διάταξη της διαθήκης του. Επιπλέον, η περίθαλψη πτωχών και εγκαταλελειμμένων γερόντων έχει  παραμείνει διαχρονικά έως σήμερα ο βασικός στόχος του εν λόγω  Ιδρύματος σε όλες ανεξαιρέτως τις νομοθετικές παρεμβάσεις για τον  καθορισμό του κανονισμού λειτουργίας του κατά τη διάρκεια των  χρόνων. Άλλωστε, ως Γηροκομείο έχει εντυπωθεί στις συνειδήσεις των  όπου γης Κιμωλίων η χρήση του «Οίκου Περιθάλψεως» που βίωσαν  εμπειρικά για πάρα πολλά χρόνια την βαρυσήμαντη και πολύτιμη  προσφορά του Γηροκομείου στον «Οίκο Περιθάλψεως» στην Κίμωλο 

που αποτέλεσε στολίδι και καύχημα για την περιοχή. Δεδομένων των  ανωτέρω η Δημοτική μας Παράταξη έχει καθήκον και υποχρέωση να  εναντιωθεί στις προσπάθειες αθέμιτης αλλοίωσης, άστοχης μεταβολής και δόλιας παραχάραξης της βασικής βούλησης του μεγάλου μας  ευεργέτη. 

Σε πλήρη αντίθεση με την βασική επιθυμία του ευεργέτη Γεωργίου  Οικονόμου Αφεντάκη το από 10.07.2018 Διοικητικό Συμβούλιο του  Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου αποφάσισε ομόφωνα λόγω των  συγκυριακών οικονομικών δυσχερειών ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ της χρήσης του Οίκου Περιθάλψεως από Γηροκομείο σε  Ξενώνα Φιλοξενίας, δηλαδή τη μετατροπή του σε φθηνό κατάλυμα – ξενοδοχείο που προσομοιάζει με σύγχρονο πανδοχείο! Ως είναι φυσικό  η προοπτική αυτή όχι μόνο αντιστρατεύεται τη βούληση του ευεργέτη,  αλλά συνιστά πλήρη κακοποίηση και κατ’ ουσία κατάργηση αυτής,  προοπτική που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Παράλληλα, τελείως  αντιφατικά, ενώ έχουν επισημανθεί από τη Διοίκηση του Αφεντακείου  Κληροδοτήματος οικονομικές δυσχέρειες στην οικονομική διαχείριση  αυτού που θέτουν τάχα ζήτημα επιβίωσης προτείνεται η διεύρυνση των  σκοπών του με άσχετες με τη βούληση του ευεργέτη Γεωργίου  Οικονόμου Αφεντάκη δαπανηρές δραστηριότητες που είναι αμφίβολο  αν και πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Στην ιδανική περίπτωση  που υπήρχαν χρήματα, δηλαδή «πλεονάζοντα έσοδα» θα ήμασταν  σύμφωνοι με την διεύρυνση – συμπλήρωση των καταστατικών σκοπών  του «Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου» για την μεγιστοποίηση  της ωφέλειας του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Όμως, πώς είναι  δυνατόν να γίνει κατανοητό αφενός να μην υπάρχουν χρήματα για την  λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων που συνιστά την βασική 

[2] 

επιθυμία του ευεργέτη Γεωργίου Οικ. Αφεντάκη και αφετέρου να  διοχετεύονται χρήματα λογουχάρη για την «οργάνωση και διενέργεια  εκθέσεων, προβολών, διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών  προγραμμάτων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εστιάσεων….» 

δραστηριότητα που ουδόλως σχετίζεται με τη βούληση του Γεωργίου  Οικονόμου Αφεντάκη; Δηλαδή, μιλάμε για την πλήρη εκ του πονηρού  υποκατάσταση και απαξίωση της βούλησης του μεγάλου μας ευεργέτη  Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη με μια απροσδιόριστη βούληση ετέρου  προσώπου που καμία σχέση δεν έχει με την επιθυμία του ευεργέτη,  αλλά επιβάλλεται στον ευεργέτη σαν δήθεν δική του. Αλήθεια, από πού  βρίσκει έρεισμα στην βούληση του Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη ο  προτεινόμενος σκοπός για «την προώθηση και υποστήριξη της  επιστημονικής έρευνας με έμφαση στις φυσικές και βιολογικές  επιστήμες»; 

Άλλωστε, αποτελεί κοινό τόπο ότι ο λόγος της αναστολής της  λειτουργίας του Γηροκομείου στον «Οίκο Περιθάλψεως» έγκειται στην  απαράδεκτη ολιγωρία όλων των προηγούμενων Διοικήσεων να  εξασφαλίσουν την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια λειτουργίας. Όμως,  σήμερα η Διοίκηση του Αφεντακείου, όπως έχει επίσημα ανακοινώσει  βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης των κτιριακών ανακατασκευών  δυνάμει ενεργούς εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.  Π1γ//81551/25.6.2007 Υπουργική Απόφαση, με αποτέλεσμα να είναι  πλέον θέμα χρόνου η κατοχύρωση των προϋποθέσεων νόμιμης άδειας  λειτουργίας της «Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων». Συνεπώς, η  θέληση του διαθέτη σε κάθε περίπτωση ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ και συνακόλουθα είναι ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του  «Οίκου Περιθάλψεως», με απώτερο αποτέλεσμα να μη μπορεί να  μεταβληθεί το περιεχόμενο της διαθήκης του μεγάλου μας ευεργέτη  Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη, αφού είναι καθ’ όλα υλοποιήσιμο,  επιτεύξιμο και εκτελεστό. 

Παρότι έχουμε επισημάνει πολλές φορές τα ανωτέρω στη Διοίκηση του  Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου και έχουμε λάβει θερμές  διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Πρόεδρο αυτού κ. Σωτήριο Στανωτά – Τόγκα ότι το κύριο μέλημα της Διοίκησης του Κληροδοτήματος είναι η  εκ νέου εγκαθίδρυση και η επαναλειτουργία στον Οίκο Περιθάλψεως 

σύγχρονης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, κάτι που έχει επαναλάβει  παραπλανητικά περισσότερες φορές, παρατηρείται το οξύμωρο,  ανεδαφικό και ανησυχητικό να μην έχει ανακοινωθεί και ούτως ώστε να  προχωράει εν κρυπτώ η εκδίκαση της ίδιας και απαράλλακτης από  22.10.2018 αίτησης τροποποίησης των καταστατικών σκοπών του  Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου, στην οποία ζητείται να 

[3] 

αναγνωριστεί ψευδώς ότι «η περίθαλψη στον Οίκο Περίθαλψης των  απόρων ή και εγκαταλελειμμένων γερόντων καταγομένων εκ της νήσου  Κιμώλου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί….». Δηλαδή, είναι προφανές  ότι η Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, δυστυχώς, άλλα μας  είχε υποσχεθεί στην από 13.07.2021 ενημερωτική συνάντηση των  μελών των επαγγελματικών και των κοινωνικών φορέων της Κιμώλου  μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που η ίδια διοργάνωσε σε στενό κύκλο  αποδεκτών και άλλα ενεργεί στην πράξη κατά πλήρη καταστρατήγηση  της καλοπροαίρετης εμπιστοσύνης και της ανοχής μας.  

Μάλιστα, στην προαναφερόμενη από 13.07.2021 ενημερωτική συνάντηση για  τα θέματα του Αφεντακείου είχαμε απευθύνει περισσότερα κρίσιμα ερωτήματα  προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος, στα οποία αν και η Διοίκηση του  Αφεντακείου δεσμεύτηκε προσποιητά να μας απαντήσει εν ευθέτω χρόνω  μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει την παραμικρή απόκριση. Πιο συγκεκριμένα,  μεταξύ των άλλων είχαμε απευθύνει τα κάτωθι κρίσιμα ερωτήματα: “Στην  πρώτη κατατεθείσα αίτηση τροποποίησης των καταστατικών σκοπών  του Αφεντακείου Κληροδοτήματος από την οποία στη συνέχεια η  Διοίκηση του εν λόγω Ιδρύματος παραιτήθηκε προβλεπόταν ότι θα  γινόταν προσπάθεια να λειτουργήσει Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων  σε κάποιο άλλο οικοδόμημα εντός ή εκτός της Νήσου Κιμώλου σε  ιδιόκτητο ή μη κτίριο. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την από 21.10.2017  απόφαση της Διοίκησης του Αφεντακείου Κληροδοτήματος  προβλεπόταν: «Η κατασκευή, μίσθωση, εκμίσθωση και η εκμετάλλευση  των ακινήτων με σκοπό την λειτουργία Μονάδας Φροντίδας  Ηλικιωμένων εντός και εκτός Κιμώλου». Γιατί η προοπτική αυτή  ξεχάστηκε στη δεύτερη αίτηση τροποποίησης; Αν ο νόμος επιτρέψει την  επαναλειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο κτίριο του  ευεργέτη χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις που απαιτούνται σήμερα  γιατί εμείς αποκλείουμε τη δυνατότητα αυτή με το να καταργούμε από  τους σκοπούς του Αφεντακείου Κληροδοτήματος τη λειτουργία Μονάδας  Φροντίδας Ηλικιωμένων; Μια τροποποίηση των καταστατικών σκοπών,  η οποία πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού οφείλει να  ισχύει για πάρα πολλά χρόνια πώς είναι δυνατόν να αναφέρεται  λεπτομερώς και να προσαρμόζει τον προσανατολισμό της σύμφωνα με  μία συγκυριακή πρόταση αρχαιολόγων της Ιταλικής Αρχαιολογικής  Σχολής; Γιατί η προώθηση και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, η  οποία συμπεριλαμβάνεται στους υπό διεύρυνση καταστατικούς  σκοπούς προβλέπεται «με έμφαση στις φυσικές και τις βιολογικές  επιστήμες»; Από πού προκύπτει αυτή η προνομιακή αντιμετώπιση; Από  την επιθυμία του διαθέτη, πάντως, όχι. Οι πτωχοί και εγκαταλελειμμένοι  γέροντες, οι άποροι και οι ανίκανοι προς εργασία γιατί  αντικαταστάθηκαν με τον όρο αναξιοπαθούντες; Αναφορικά με την  παροχή ή την χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας γιατί αντικαταστάθηκε 

[4] 

ο προσδιορισμός «στους έχοντες ανάγκη Κιμωλιάτες ανεξαρτήτως  ηλικίας» όπως αναφερόταν στην πρώτη αίτηση τροποποίησης και  αντικαταστάθηκε με το πολύ πιο περιορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο του  όρου «αναξιοπαθούντες»; Επίσης, αδικαιολόγητα απαλείφτηκε η  δυνατότητα παροχής φροντίδας κατ’ οίκον. Γιατί προωθείται η  ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του υπό κρίση κτιρίου με τέτοιο τρόπο  ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του Νόμου 2345/1995 ως αυτές  εξειδικεύτηκαν με την υπ’ αριθ. Π1γ//81551/25.6.2007 Υπουργική  Απόφαση που θα επέτρεπαν δυνητικά τη λειτουργία Μονάδας  Φροντίδας Ηλικιωμένων, δηλαδή Γηροκομείου, αφού σύμφωνα με το  προς εκδίκαση αίτημα τροποποίησης των καταστατικών σκοπών του  Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου προωθείται η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ της  χρήσης του Οίκου Περιθάλψεως από Γηροκομείο σε Ξενώνα Φιλοξενίας για τη λειτουργία του οποίου δεν απαιτούνται οι αυστηρές  προϋποθέσεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης;» Όπως μετά λύπης  προαναφέρθηκε η Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος προσπέρασε  διά της αναβολής και τελικά αγνόησε αυταρχικά τα παραπάνω ερωτήματα,  αφού αγενώς δεν μας παρείχε την παραμικρή απάντηση στους εύλογους  προβληματισμούς μας.  

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος επανήλθαμε στις 12 Αυγούστου 2021 διά  του επικεφαλούς της Δημοτικής μας Παράταξης Βεντούρη Ιωάννου με γραπτό  κείμενο δέκα (10) ερωτήσεων απευθυνόμενο προς την Διοίκηση του  Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου, στο οποίο, επίσης, δεν λάβαμε  κάποια απάντηση επί της ουσίας των θεμάτων παρά μόνο παραπειστικές  υποδείξεις περί δήθεν επικοινωνιακού λάθους της Δημοτικής μας Παράταξης 

να προβεί στην ως άνω ενέργεια υποβολής ερωτημάτων! Πιο σημαντική ήταν  η πρώτη ερώτηση για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα της ελλιπέστατης και  αποσπασματικής ενημέρωσης του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου  προς τους πολίτες της Κιμώλου: «Με μεγάλη ανησυχία έχω να σας  αναφέρω έναν μεγάλο προβληματισμό και έναν κύριο φόβο των  συμπολιτών μου. Ότι παρά τις αγωνιώδεις επισημάνσεις και της  Δημοτικής μας Παράταξης δεν προβαίνετε και παρακάμπτετε  συστηματικά την υποχρεωτική κατά το νόμο δημοσίευση στην  ιστοσελίδα του Αφεντακείου των πλέον σημαντικών θεμάτων και  στοιχείων που σχετίζονται με τη νόμιμη και ομαλή λειτουργία και εξέλιξη  του φορέα στον οποίο προΐσταστε, με αποτέλεσμα να δημιουργείται με  δική σας ευθύνη ένα σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης και να επικρατούν  συνθήκες αβεβαιότητας σε όλους τους Κιμωλίους για ένα Κληροδότημα  που συστήθηκε πρωταρχικά για αυτούς, με αποτέλεσμα δικαίως να  πλανάται η άποψη ότι γίνονται πράγματα πίσω από την πλάτη μας.  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σας αναφέρω ότι δεν έχουμε ενημερωθεί  καθόλου μέχρι σήμερα 1. για την τύχη της από 05.03.2020 αίτησης  τροποποίησης των καταστατικών σκοπών του Αφεντακείου 

[5] 

Κληροδοτήματος, επιμέρους ζήτημα για το οποίο δεν έχουμε λάβει την  παραμικρή πληροφόρηση ούτε και για την ημερομηνία της νέας εκδίκασης της εν λόγω υπόθεσης στο Εφετείο Πειραιά. 2. Άλλωστε, δεν  ενημερωθήκαμε ουδέποτε μέχρι σήμερα για το γεγονός της παραίτησης  και τους λόγους της παραίτησης του Δικηγόρου κυρίου Δημητρίου  Διαμαντόπουλου από τη θέση που κατείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του  Αφεντακείου, ούτε για την ακολουθούμενη διαδικασία αναπλήρωσης  αυτού ούτε για τον τελικό αντικαταστάτη του. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί  και προγενέστερα στην περίπτωση του κυρίου Γεωργίου Αφεντάκη,  πρώην Διευθυντού του Αφεντακείου Κληροδοτήματος. 3. Ακόμη, δεν  έχουμε ενημερωθεί για τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα  αποτελέσματα χρήσης των παρελθόντων ετών. Πρέπει να σημειωθεί ότι  ο δημοσιευμένος απολογισμός του 2020 δεν περιέχει καθόλου  οικονομικά στοιχεία σε τέτοιο σημείο που πιο πολύ μοιάζει με  γενικόλογη έκθεση ιδεών παρά με οικονομοτεχνική μελέτη με παράθεση  λογιστικών στοιχείων. Επίσης, δεν αναρτώνται ούτε καν σε περίληψη οι  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Αφεντακείου  Κληροδοτήματος Κιμώλου. 4. Τέλος, δεν δημοσιεύσατε στη  συγκεκριμένη ιστοσελίδα τα σχετικά με τη μεταβιβαστική πράξη  τουλάχιστον ενός ιδιόκτητου ακινήτου του Αφεντακείου  Κληροδοτήματος στην οδό Σοφοκλέους 30 στο κέντρο της Αθήνας και  ιδίως δεν προσδιορίσατε το τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής. Για ποιό  λόγο τέτοια μυστικοπάθεια που ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη  υπεροψίας; Άποψή μας είναι ότι για να μάθουμε τις απαραίτητες  πληροφορίες αυτές για το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου δεν είναι  αναγκαίο να πραγματοποιούνται έκτακτες τηλεδιασκέψεις. Για αυτό το  λόγο υπάρχει η ιστοσελίδα του Αφεντακείου για να μας ενημερώνετε  εγκαίρως σε πραγματικό χρόνο και όχι μια φορά το χρόνο. Σίγουρα οι  τηλεδιασκέψεις είναι ωφέλιμες για να συζητάμε δημιουργικά και  διαλεκτικά τις θέσεις, τις προτάσεις και τους προβληματισμούς μας με  ανταλλαγή γόνιμων επιχειρημάτων και ιδεών. Μα, πείτε μου, ποιές  προτάσεις μπορούμε να κάνουμε σήμερα, αφού δεν γνωρίζαμε καθόλου  πού πατάμε στο υπό κρίση ζήτημα σαν το Αφεντάκειο Κληροδότημα να  είναι κάτι τελείως αποκομμένο και ξένο από εμάς! Συνοψίζω, λοιπόν, το  βασικό ερώτημά μου γιατί δεν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του  Αφεντακείου ότι κατά νόμο επιβάλλεται να δημοσιευθεί εντός των  συγκεκριμένων προθεσμιών που επιβάλλεται να δημοσιευθεί; Άλλωστε,  εσείς μας είχατε πει σε προηγούμενη ενημέρωση προς το Δημοτικό  Συμβούλιο Κιμώλου ότι είναι στη διάθεσή μας το ημερολόγιο των  εργασιών σας στο Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου, το οποίο όταν  σας το ζητήσαμε μας παραπέμψατε στην ιστοσελίδα του ιδρύματος! 

Ως είναι πλέον αναμενόμενο κανένα από τα ως άνω ερωτήματα δεν  απαντήθηκε από τη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος 

[6] 

Κιμώλου, ωσάν να μην τέθηκαν ποτέ αφήνοντας την τοπική κοινωνία  στην άγνοια επί των τόσο σημαντικών θεμάτων που την απασχολούν. 

Επειδή, μέχρι σήμερα δεν έχουμε παραλάβει αν και έχουμε αιτηθεί γραπτά  εδώ και πάρα πολλούς μήνες και συγκεκριμένα δυνάμει της από 21.02.2020  αιτήσεώς μας τόσο προς το Δήμο Κιμώλου όσο και προς το Διοικητικό  Συμβούλιο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου αντίγραφα από:  

α) το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του  Οίκου Περιθάλψεως, β) το Σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του  Αφεντακείου και του Δήμου Κιμώλου, για την λειτουργία του Οίκου  περιθάλψεως, γ) το Καθηκοντολόγιο Εργαζομένων (job description), δ) την  Νομοθεσία περί σχετικών μονάδων καθώς και το Νομικό πλαίσιο και τις  προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του Οίκου Περιθάλψεως με την μορφή  Μ.Φ.Η, για την πληρέστερη ενημέρωση του Δήμου και των Δημοτών,  βαρυσήμαντα έγγραφα, τα οποία σύμφωνα με το από 19.07.2019 Δελτίο  Τύπου του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου έχουν αποδοθεί επίσημα  στον Δήμαρχο Κιμώλου Κωνσταντίνο Βεντούρη. Επίσης, δεν έχει παραδοθεί  μέχρι σήμερα στην Δημοτική παράταξη της Μείζονος Αντιπολίτευσης του  Δήμου Κιμώλου το τεύχος με τις προδιαγραφές του έργου ανακαίνισης και  εκσυγχρονισμού του εν θέματι κτηρίου, ενώ παράλληλα δεν έχουν  γνωστοποιηθεί τα συνακόλουθα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά σχέδια τα  οποία αποτελούν προαπαιτούμενα μιας δαπανηρής και σε άμεση συνάρτηση  με το σκοπό της ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του  Γηροκομείου. Αντίστοιχα, ουδόλως έχουμε λάβει γνώση των επιμέρους όρων  που περιλαμβάνονται στην σύμβαση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος με  την εταιρεία Betonpoint, σύμβαση, η οποία δεν γνωρίζουμε αν σήμερα  εξακολουθεί να υφίσταται ή αν ο εργολάβος έχει παραιτηθεί ή αν έχει συμβεί  οτιδήποτε άλλο, πάντως έργο δεν έχει καν ξεκινήσει. Το ερώτημα είναι απλό  και σαφές: Γιατί τα έγγραφα αυτά δεν μας έχουν αποδοθεί; Μήπως πρέπει να  τα ζητήσουμε με εισαγγελική παραγγελία; 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας 

απευθύνομαι ενώπιόν Σας αιτούμενος 

Να προβείτε στις νομιμοποιητικές ενέργειες δικαστικής εκπροσώπησης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στη δικάσιμο της 07.10.2021  κατά την οποία συζητείται στο Εφετείο Πειραιά η αίτηση τροποποίησης  των καταστατικών σκοπών του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου  με την επωνυμία «Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου» προκειμένου η  υπηρεσία σας να αποτελέσει θεσμική εγγύηση για τον σεβασμό της  ιερής βούλησης του εθνικού μας ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου  Αφεντάκη, ο οποίος με περισσή αγάπη προσέφερε στη Νήσο Κίμωλο 

[7] 

τον Οίκο Περιθάλψεως για την προσφορά εντός αυτού ποιοτικών  υπηρεσιών Γηροκομείου (Άσυλο Πτωχών και εγκαταλημμένων  γερόντων) και σήμερα η Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος  Κιμώλου προσπαθεί να μεταβάλλει τη χρήση του τελείως άστοχα και  αλλοτριωτικά.  

Να ενημερώσετε επίσημα για την ύπαρξη και το περιεχόμενο του  παρόντος εγγράφου τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο του κράτους που θα  παρασταθεί εκπροσωπώντας την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  στο προαναφερόμενο Δικαστήριο. 

Να γίνει σεβαστό το από 27.02.2020 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ που  επισφράγισε την ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε την ίδια  ημερομηνία ο Δήμος Κιμώλου στην Νήσο Κίμωλο, στο οποίο  υπερψηφίστηκε η πρόταση του Δημάρχου Κιμώλου Κωνσταντίνου  Βεντούρη να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος από το σώμα ώστε να μεταφέρει  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος στο οποίο  αποτελεί ex officio μέλος του, το τελικό ψήφισμα της εν λόγω ημερίδας,  σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να ζητηθεί μία σύντομη αναβολή από την  δικάσιμο της εκδίκασης της αίτησης τροποποίησης των καταστατικών  σκοπών του υπό κρίση Ιδρύματος για τους ακόλουθους δώδεκα (12)  αναλυτικά περιγραφόμενους κατωτέρω λόγους προκειμένου να δοθούν στην κιμωλιάτικη κοινωνία οι δέουσες πληροφορίες και οι αναγκαίες  εξηγήσεις για τη λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων, διευκρινίσεις που  με πρώτιστη ευθύνη της Διοίκησης του Αφεντακείου Κληροδοτήματος  Κιμώλου ουδέποτε δόθηκαν. Το πλήρες και ακριβές περιεχόμενο του  προαναφερόμενου ψηφίσματος, το οποίο μπορεί επίσημα να σας  γνωστοποιηθεί και από τη Γραμματεία του Δήμου Κιμώλου έχει ως  κάτωθι: 

ΤΕΛΙΚΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΙΜΩΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Κοινή και παγιωμένη συνισταμένη των πορισμάτων που προέκυψαν από τις  εκτενείς συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην ημερίδα που διοργάνωσε με  επιτυχία ο Δήμος Κιμώλου την 27η.02.2020 είναι η άμεση και επιτακτική  ανάγκη να ζητηθεί από τη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος  να αιτηθεί η τελευταία μέσω του πληρεξουσίου Δικηγόρου της μία  σύντομη αναβολή της εκδίκασης της αίτησης τροποποίησης των  καταστατικών σκοπών του εν λόγω Ιδρύματος κυρίως για τους κάτωθι  ενδεικτικά αναφερόμενους κρίσιμους και σπουδαίους λόγους: 

1] Προκειμένου να εξασφαλιστεί ως βασική πιθανή εναλλακτική η πρακτική  δυνατότητα λειτουργίας στον «Οίκο Περιθάλψεως» και ολοήμερης Μονάδας 

[8] 

Φροντίδας Ηλικιωμένων με παροχή υπηρεσιών υγείας. Η προοπτική αυτή  πρέπει να παραμείνει ξεκάθαρα ενεργή ακόμη και αν δεν μπορεί για  αντικειμενικούς λόγους να υλοποιηθεί άμεσα, αλλά οφείλουμε να  διασφαλίσουμε ότι θα αποτελεί τουλάχιστον έναν εφικτό απώτερο ή  μακροπρόθεσμο στόχο, τον οποίο δεν είναι νοητό να απεκδυόμαστε  νομικά. Αν, επί παραδείγματι, ο νόμος επιτρέψει την επαναλειτουργία  Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο κτίριο του ευεργέτη χωρίς τις αυστηρές  προϋποθέσεις που απαιτούνται σήμερα γιατί εμείς αποκλείουμε τη δυνατότητα  αυτή με το να καταργούμε από τους σκοπούς του Αφεντακείου  Κληροδοτήματος τη λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων; Άλλωστε,  μια τροποποίηση των καταστατικών σκοπών, η οποία πρέπει να έχει  μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού οφείλει να ισχύει για πάρα πολλά χρόνια  πώς μπορεί να προγραμματιστεί με γνώμονα αυστηρά τις σημερινές  οικονομικές δυνατότητες του εν θέματι Ιδρύματος, οι οποίες στο μέλλον είναι  αναμενόμενο να διαφοροποιηθούν απρόβλεπτα περισσότερες φορές; 

2] Να προβλεφθεί δυνητικά η δυνατότητα κατασκευής, μίσθωσης, εκμίσθωσης  και εκμετάλλευσης ακινήτων με σκοπό την λειτουργία από το Αφεντάκειο  Κληροδότημα Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων εντός Κιμώλου σε  ιδιόκτητο ή μη οικοδόμημα εκτός του «Οίκου Περιθάλψεως»

3] Να προσδιοριστούν επωφελέστερα για την κιμωλιάτικη κοινωνία οι  ευεργετούμενες από το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου κατηγορίες  πληθυσμού, οι οποίες βάσει των καταστατικών σκοπών θα δικαιούνται  την παροχή των υπηρεσιών του υπό κρίση Ιδρύματος καλύπτοντας τις  μεγαλύτερες και πιο επείγουσες διαμορφωμένες ανάγκες της τοπικής  κοινωνίας. 

4] Να επαναδιατυπωθεί συντακτικά αρτιότερα και χωρίς αμφιβολίες η  ουσιαστική προϋπόθεση της καταγωγής από την Κίμωλο όσων θα  δύνανται να υπαχθούν στο προστατευτικό πλαίσιο λειτουργίας του  Αφεντακείου Κληροδοτήματος αναφορικά με την εισαγωγή τους στον «Οίκο  Περιθάλψεως» και την αξίωση παροχής ιατρικής φροντίδας προς αυτούς. 

5] Να προβλεφθεί επιπρόσθετα ότι τα ίδια δικαιώματα με τους εκ  καταγωγής Κιμωλίους, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκαν έχουν και οι  σύζυγοί τους. Επίσης, δίκαιο και εύλογο είναι να συμπεριληφθούν στους  εν δυνάμει προστατευόμενους στις δομές κοινωνικής προσφοράς του  Αφεντακείου Κληροδοτήματος και οι χρόνια συστηματικά διαμένοντες  για οποιονδήποτε λόγο στην Κίμωλο ανεξαρτήτως της βιολογικής  καταγωγής τους.  

6] Να προσδιοριστεί ότι το προσφερόμενο έργο του Αφεντακείου  Κληροδοτήματος και όχι μόνο η παροχή ιατρικής φροντίδας βασίζεται στις  εκάστοτε ανάγκες και τις κατευθυντήριες υποδείξεις του Δήμου Κιμώλου 

[9] 

και στην ακραία περίπτωση που ο Δήμος Κιμώλου εκλείψει, αυτός  υποκαθίσταται από την τοπική Κοινότητα της Νήσου Κιμώλου, όποια  μορφή και αν αυτή λάβει νομικά και σε καμία περίπτωση δεν  υποκαθίσταται ο Δήμος Κιμώλου από φορείς της ευρύτερης περιοχής.  

7] Να προβλεφθεί και η δυνατότητα κατ’ οίκον παροχής φροντίδας στους  έχοντες ανάγκη ανεξαρτήτου ηλικίας, στους γέροντες, στους απόρους  και σε όσους είναι ανίκανοι προς εργασία. 

8] Εκτός από την μακροχρόνια εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων να  προβλεφθεί η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων, η κατασκευή  οικοδομημάτων, η αντιπαροχή, η ανταλλαγή και άλλες σύγχρονες και  ευέλικτες μορφές συμβάσεων. Εκτός αυτών να επιτραπεί η επισκευή,  διαμόρφωση, ανακαίνιση και επέκταση των κύριων, ειδικών και  βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του Αφεντακείου  Κληροδοτήματος, δραστηριότητα που περιλαμβάνει πρώτιστα την ποιοτική  αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών των παραδοσιακών και διατηρητέων  κτιρίων κάθε μορφής και χρήσης στην Κίμωλο με προοπτική γενικότερης  διαμόρφωσης και του περιβάλλοντος χώρου με συνοδά έργα όπως ενδεικτικά  με την ανάπλαση χώρων, την διάνοιξη δρόμων ή την περίφραξη και  διαμόρφωση των γεωτεμαχίων με τη θεμελίωση αχυρώνων ή άλλων  κατασκευών.  

9] Να εισαχθεί η δυνατότητα συμμετοχής του Αφεντακείου  Κληροδοτήματος σε συνεργατικά σχήματα με άλλους θεσμικούς φορείς  και κληροδοτήματα της Νήσου Κιμώλου με σκοπό την επίτευξη κοινών  στόχων. Επίσης, να γίνει μνεία στην δυνατότητα συνεργασίας,  συμπόρευσης και στήριξης των θεμιτών καταστατικών σκοπών άλλων  κληροδοτημάτων ή ομάδων περιουσίας που έχουν συσταθεί προς  όφελος και για λογαριασμό τομέων των κοινωνικών δραστηριοτήτων  της Κιμώλου ιδίως στο ενδεχόμενο που τα αδελφά αυτά κληροδοτήματα  βρίσκονται αντιμέτωπα με οικονομικά ή άλλα προβλήματα.  

10] Να διαγραφεί από την προώθηση και υποστήριξη της επιστημονικής  έρευνας η αδικαιολόγητη προνομιακή και εμφατική προώθηση των  φυσικών και βιολογικών επιστημών από το υπόλοιπο επιστημονικό  πεδίο καθώς δεν υφίσταται δικαιολογητικός λόγος της διακριτικής ή  διάφορης αντιμετώπισης αυτών. Αντίθετα να δοθεί έμφαση στην  πρoώθηση και επιβοήθηση της επιστημονικής έρευνας και στην  προαγωγή και διάδοση της γνώσης, με την παράλληλη δημιουργία  υποδομών πολιτιστικής βιομηχανίας και την οικοδόμηση συνεδριακού  κέντρου ως χώρου φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων και  παραγωγής ή διδασκαλίας της επιστημονικής γνώσης. 

[10] 

11) Να υιοθετηθούν παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση πράσινων  υποδομών που οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας με την  παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις  ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης  (ιδιοκατανάλωση) του Ιδρύματος. 

12) Να προβλεφθεί η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του πάσης  φύσεως εξοπλισμού που κριθεί απαραίτητος για την ευόδωση των  προαναφερόμενων σκοπών. 

Το παρόν ψήφισμα υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους στην  ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Κιμώλου για το μέλλον του  Αφεντακείου Κληροδοτήματος, καθώς εκφράζει το σύνολο των  συμμετεχόντων και ως εκ τούτου αποτελεί την δημοκρατική επιταγή  όλων των Κιμωλίων που αξιώνει τον σεβασμό κάθε φορέα που θεσμικά  υφίσταται προς όφελος και για λογαριασμό της Κιμώλου και των  πολιτών της. Με την επιφύλαξη να προταθούν προς επεξεργασία και  διαλεκτική συζήτηση και άλλοι συμπληρωματικοί σκοποί, ιδίως για το  ζήτημα της προβλεπόμενης παρωχημένης αρχής της ισοβιότητας των  μελών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, το παρόν ψήφισμα  αποστέλλεται στη Διοίκηση του υπό κρίση Ιδρύματος με την παράκληση  να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων και όχι να  τις αντιμετωπίζουμε αναλόγως με το εάν μας βολεύουν ή όχι! 

Κίμωλος, 27 Φεβρουαρίου 2020 

Με εκτίμηση 

Ο Δήμαρχος Κιμώλου  

Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Βεντούρης 

Η Δημοτική μας Παράταξη με την επωνυμία Κίμωλος – Νέα Πορεία  Εμπρός ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το ως άνω ψήφισμα, το οποίο  επικροτεί ως προϊόν δημοκρατικής συναίνεσης και γόνιμου διαλόγου  και αξιώνει να γίνουν παραχρήμα οι αναγκαίες σημαντικές μεταβολές  στην κατατεθειμένη προς εκδίκαση στο Δικαστήριο με ΓΑΚ 1239/2018  και ΕΑΚ 243/2018 ελλιπή και προβληματική Αίτηση Τροποποίησης των  Καταστατικών Σκοπών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Αφεντάκειο  Κληροδότημα Κιμώλου, προκειμένου να γίνει πλήρως σεβαστή η  βασική επιθυμία του μεγάλου μας ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου  Αφεντάκη και να περιληφθούν στο κείμενο της Αίτησης Τροποποίησης  οι σημαντικές ομόφωνες αποφάσεις των μελών της τοπικής μας  κοινωνίας που αποτελούν καταστάλαγμα γνώσης των ιδιαίτερων 

[11] 

συνθηκών και αναγκών που επικρατούν στην ιδιαίτερη μας πατρίδα,  την Κίμωλο.  

Στην αντίθετη περίπτωση η προς εκδίκαση αίτηση τροποποίησης των  καταστατικών σκοπών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Αφεντάκειο  Κληροδότημα Κιμώλου πρέπει να απορριφθεί διότι αποτελεί ευθεία  παραβίαση, νόθευση και παραγκωνισμό της βούλησης του εθνικού μας  ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη και ανίερη προσπάθεια λαϊκίστικης καταστρατήγησης και κοροϊδίας όλων των πολιτών της  Κιμώλου που με δημοκρατική ευαισθησία και υπευθυνότητα έχουν  καταλήξει ήδη ΟΜΟΦΩΝΑ στο ως άνω ψήφισμα και ενώ δικαίως  περιμένουν άλλα η Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος  Κιμώλου προωθεί άλλα. 

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση,  διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Νήσος Κίμωλος Νομού Κυκλάδων, Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 Μετά Τιμής και Ευχών λόγω της τοπικής εορτής της Οσίας Μεθοδίας 

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Κιμώλου με την  επωνυμία «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός» 

Ιωάννης Μ. Βεντούρης

Advertisements