Σύρος 21 Δεκεμβρίου 2021

Δύο ακόμη γήπεδα ποδοσφαίρου εκσυγχρονίζονται από την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της συντήρησης και βελτίωσης αθλητικών
εγκαταστάσεων που υλοποιεί.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε σήμερα,
Τρίτη 21-12-2021, ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την
υλοποίηση του έργου ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων
ποδοσφαίρου Φιλωτίου ν. Νάξου και Κουφονησίου.
Σκοπός του έργου είναι η πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση για
τον επαρκή φωτισμό των γηπέδων ποδοσφαίρου, ώστε να
καταστούν πλήρως λειτουργικά.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι φορέας χρηματοδότησης και
υλοποίησης του έργου, καθώς αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει τις
εργασίες ηλεκτροφωτισμού των γηπέδων, την εκπόνηση της μελέτης, τη
δημοπράτηση και την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την οριστική
παραλαβή τους.
Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης σε δήλωσή
του ανέφερε:
«Υλοποιούμε μία ακόμα δέσμευσή μας.
Εκσυγχρονίζουμε τα γήπεδα ποδοσφαίρου στο Φιλώτι της Νάξου
και στο Κουφονήσι με την τοποθέτηση πυλώνων
ηλεκτροφωτισμού LED που θα καταστήσουν τα γήπεδα πλήρως
ασφαλή και λειτουργικά στη χρήση.
Έργα που αφορούν τη νεολαία ήταν και παραμένουν πάντα
προτεραιότητά μας».

Advertisements