ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012),διαθέτει προς πώληση, με κριτήριο την     

υψηλότερη προσφορά, παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή «ΛΑΟΥ» (στο δρόμο προς Βαθύ).

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν (1) τράγο & έντεκα (11) αίγες, που  θα σημανθούν με ενώτια και θα  καταχωρηθούν στο μητρώο εκμετάλλευσης του Δήμου.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  28 Μαρτίου και ώρα 12:00,

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:  m.sardi@sifnos.gr)

Τιμές εκκίνησης: πενήντα ευρώ (50€) / έκαστο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 6972398489 (Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής).

Σίφνος, 24.03.2022

Advertisements