ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
19/3/2022 20/3/2022
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
12/3/2022 13/3/2022
19/3/2022 20/3/2022
Advertisements