ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΙΦΝΟΥ».

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΕΣ & ΣΤΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΣ.

«  Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.»

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΑΜΠΕΛΗΣ

 

Advertisements