ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Εξωραϊστικός Σύλλογος Πλατύ Γιαλού Σίφνου «η Πρόοδος» έχοντας ως προτεραιότητα το καλό του Πλατυ Γιαλού και λαμβάνοντας υπόψη την άτυπη ψηφοφορία των κατοίκων σχετικά με το ίδρυση υδατοδρομίου έπραξε τα εξής:

Αφού ενημέρωσε την δήμαρχο Σίφνου κυρία Μαρία Ναδάλη και τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου κύριο Αποστόλη Διαμαντή, κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση προς το συμβούλιο της επικρατείας (ΣΤΕ) για την ακύρωση:
1.Της υπ’ αριθ. 36/18.1.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος –2. Της υπ’ αριθμ. 4/9.2.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, 3.Της υπ’ αριθμ. 113/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου 4.Της απόφασης 3/2022 της Συνεδρίασης 4/8.2.2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σίφνου 5. Της υπ’ αριθ 159/2021 (ΑΔΑ 67Ρ8ΟΡΙΦ-Δ6Ξ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤ Σίφνου 6. Της υπ’ αριθμ. 160/2021 (ΑΔΑ 9ΡΞ0ΟΡΙΦ-ΔΦΩ) απόφασης του ΔΣ του ίδιου ως άνω Λιμενικού Ταμείου.
Ολόκληρο το κείμενο της αίτησης είναι διαθέσιμο για όποιον κάτοικο επιθυμεί, στέλνοντας mail στο vf372.3.4@gmail.com

Advertisements