Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή μετάβαση  στα νησιά της Ευρώπης 

Ρόδος 17-18 Μαΐου 2022 

Οι συμμετέχοντες από τη Χάλκη, τη Σύμη, την Κάσο και την Κρήτη, μαζί με εκπροσώπους από το Ελληνικό  Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την Greenesco. 

Στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή μετάβαση στα  νησιά της Ευρώπης, που έγινε στη Ρόδο στις 17 και 18 Μαΐου 2022, η συμμετοχή από  τα ελληνικά νησιά ήταν δυναμική, μέσω των ίδιων των εκπροσώπων τους,  δηλώνοντας την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητά τους να διεκδικήσουν  ενωμένα τη δίκαιη και ορθολογική ενεργειακή μετάβασή τους. 

Την Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κώστας Σούλης και ο αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Παπαπαύλου, οι οποίοι είχαν την  ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να θέσουν τα θέματα και τα προβλήματα που  αντιμετωπίζει η Εν. Κοιν. Σίφνου στην πορεία της για την Ενεργειακή Μετάβαση του  νησιού τόσο στα στελέχη του Υπουργείου Ενέργειας, όσο και στα στελέχη της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρευρέθηκαν στις εργασίες του Φόρουμ.  

Ο Γιώργος Παπαπαύλου είχε μακρές συζητήσεις με τον ανώτερο εκ των  Ευρωπαίων στελεχών της Επιτροπής, κ. Eero Ailio, Σύμβουλο της Γενικής Διεύθυνσης  Ενέργειας, στον οποίο εξήγησε όλες τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει και του  έδωσε το σχετικό υπόμνημα που είχαμε στείλει στην Επίτροπο Ενέργειας κ. Kadri 

Simson.  

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης μίλησε μεταξύ άλλων διαδικτυακώς ο κ.  Γιώργος Αλιάγας, σύμβουλος της Γ.Γ. του Υπουργείου κας Σδούκου ο οποίος κυρίως  μίλησε για τις σχεδιαζόμενες ενέργειες του Υπουργείου ώστε να διευκολυνθούν οι  επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας. Με την ευκαιρία ερωτήσεων ο Γιώργος  Παπαπαύλου τόνισε ότι ενώ στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο (πρωθυπουργός,  υπουργός) έχουν εκφραστεί θετικά για τις ενεργειακές κοινότητες, το  κανονιστικό/νομοθετικό πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται και είναι ανεπαρκές. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο Ενεργειακό Πρόγραμμα Repower EU που  υιοθετήθηκε στις Βρυξέλλες ως απάντηση στα ενεργειακά προβλήματα που  προέκυψαν λόγω του πολέμου της Ουκρανίας.  

Διοργανώθηκε και ένα σύντομο ταξίδι στη Χάλκη όπου ο Δήμαρχος μας μίλησε  για τη μονάδα Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά) και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ήδη  υπάρχουν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Greco islands. 

Τέλος, πλέον η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου συμμετέχει στην ήδη υπάρχουσα  συνομοσπονδία Ενεργειακών Κοινοτήτων (μέλη της οποίας μεταξύ άλλων είναι η  Rescoop και η Greenpeace). Παράλληλα, συντάχτηκε ανοιχτή επιστολή προς τον  Υπουργό Ενέργειας κ. Κ.Σκρέκα με στόχο την ενίσχυση του θεσμού των Ενεργειακών  Κοινοτήτων.

Advertisements