Στο πλαίσιο επικαιροποίησης Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας και κατόπιν αιτήματος πρώτου Πυροσβεστικού Σταθμού Κέρκυρας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη το πρωί γυμνάσιο πυρκαγιάς στο Ε/Γ-Ο/Γ-ΚΛ-ΔΡ “ΕΡΜΗΣ” Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ 12672

Όπως ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Κέρκυρας:

Το γυμνάσιο πραγματοποιήθηκε στο χώρο στάθμευσης οχημάτων (γκαραζ) του Πλοίου και η “πυρκαγιά” άμεσα με τις συντονισμένες οδηγίες Πλοιάρχου και τις ενέργειες πληρώματος κατασβέστηκε με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες του γυμνασίου με ενεργοποίηση του μόνιμου συστήματος καταιωνιστήρων (DREGER) του πλοίου.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας και το Σύστημα Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, άμεσα προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης
Ενημερώθηκαν o Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) , o πρώτος Πυροσβεστικός Σταθμός Κέρκυρας , τα Πλωτά Περιπολικά Σκάφη, τα ρυμουλκά λιμένος Ρ/Κ “ΙΩΑΝΝΗΣ” ΝΠ 12454 και Ρ/Κ “ΧΡΗΣΤΟΣ XXVII” ΝΠ 6385 , το ΕΚΑΒ , η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , η Πολιτική Προστασία Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Παραρτήματος Κέρκυρας.
Τέτοιες δράσεις στόχο έχουν να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης του επιβατηγού κοινού στα Πλοία βελτίωση των επιπέδων ασφαλείας στη ναυσιπλοΐα καθώς και τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού που έλαβε χώρα στο γυμνάσιο.

Τέλος κύριο καθήκον του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας παραμένει η διατήρηση της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη προστασία του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος.

corfupress.com

Advertisements