Κατόπιν ελέγχου, παράθεσης φωτογραφικού υλικού και έκθεσης αυτοψίας, ο Δήμος Μήλου επέβαλε πρόστιμο σε δυο επιχειρήσεις του νησιού, κατά παράβαση των παρ. 8 και 9 του Ν.4819/2021 που αφορά:
# την εναπόθεση εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων ή συσκευασιών, καθώς και
# τη μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως περίδεση, των κάθε μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν την εναπόθεσή τους σε κάδους ανακύκλωσης.
Το ποσό προστίμου διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής και σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών.
Ο Δήμαρχος Μήλου καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νησί να συνδράμουν στην προσπάθεια που καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου, να διατηρηθεί καθαρό και όμορφο το νησί μας, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η διατήρηση της ανοδικής πορείας του Τουρισμού, πρέπει να συνεχίσει να είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας όλων μας!
Advertisements