ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/10-05-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. “Λήψη απόφασης σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας OPTIMUM VALUE” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η καταβολή του ποσού των είκοσι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (20.296,00€) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “OPTIMUM VALUE A.E ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” 32
 1. ΘΕΜΑ 2: “Λήψη απόφασης σχετικά με τη φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών στο λιμάνι των Καμαρών για το έτος 2022.”
Αποφασίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ η απαγόρευση φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών στο λιμένα Καμαρών Σίφνου, από 01/06/2022 έως 15/06/2022 και από 26/06/2022 έως 30/09/2022 με αυστηρή τήρηση του ωραρίου κοινής ησυχίας. Επιπλέον ο παραλήπτης των αδρανών υλικών ευθύνεται για την τήρηση καθαριότητας του μόλου και των δρόμων του λιμανιού από τους οποίους διέρχεται. 33
 1. ΘΕΜΑ 3: “Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στο μικρό λιμένα και στον κεντρικό λιμένα της Ψάθης Κιμώλου στις 17/05 και 24/05, για την ταινία “Greece”.”
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ το αίτημα της “GREEN OLIVE FILMS” για άδεια κινηματογράφησης για την ταινία “GREECE”, στις παρακάτω ημερομηνίες και χώρους: 17 & 24/5 Μικρός λιμένας στη Ψάθη. Στον παραπάνω χώρο θα βρίσκονται ελλιμενισμένα και δύο σκάφη για τις σκηνογραφικές ανάγκες. 24/5 Κεντρικός Λιμένας Ψάθης. Διαδρομή με αυτοκίνητο. 

Η ανωτέρω έγκριση δεσμεύεται με όρους που αναφέρονται στην απόφαση

34
 1. ΘΕΜΑ 4: “Αίτηση του κ. Τραντά Ιωάννη για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 52τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 46/20-01-2022)”
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 35
 1. ΘΕΜΑ 5: “Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθερίου (ΕΛ. ΜΑΖΑΡΟΣ – ΧΡ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΟΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 114τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 145/02-02-2022)”
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 36
 1. ΘΕΜΑ 6: “Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 20τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 154/03-02-2022)”
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 20τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ, (πλέον των νόμιμων κρατήσεων). 37
 1. ΘΕΜΑ 7: “Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,30τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 155/03-02-2022)”
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,30τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 38
 1. ΘΕΜΑ 8: “Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλλας (Ι. ΚΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 103,30τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 156/03-02-2022)”
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 103,30τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 39
 1. ΘΕΜΑ 9: “Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 110τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 158/04-02-2022)”
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 110τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 40
 1. ΘΕΜΑ 10: “Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 168/09-02-2022)”
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την τοποθέτηση ομπρέλας με τραπέζι και καρέκλες, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 120€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 41
 1. ΘΕΜΑ 11: “Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 169/09-02-2022)”
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 42
 1. ΘΕΜΑ 12: “Αίτηση του κ. Βεντούρη Απόστολου (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 197,70τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 172/09-02-2022)”
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος) 43
 1. ΘΕΜΑ 13: “Αίτηση του κ. Ζαμπέλη Χρύσου Πέτρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 99τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 175/09-02-2022)”
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 99τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, μαξιλάρια πουφ και τραπεζάκια, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 44
 1. ΘΕΜΑ 14: “Αίτηση της κας Κουμαριώτου Ευθυμίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 31,40τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 177/09-02-2022)”
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 31,40τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για την τοποθέτηση κινητών υπαίθριων προθηκών και εκθετηρίων – stands και ενός τραπεζιού με δύο καθίσματα, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 45
 1. ΘΕΜΑ 15: “Αίτηση της κας Μενεγάκη Παρασκευής για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 179/09-02-2022)”
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 46
 1. ΘΕΜΑ 16: “Αίτηση του κ. Dotta Ivan (DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24τμ + 11,54τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 180/09-02-2022)”
α) Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24τμ (περικλείεται από τα γράμματα ΒΓΔΕΒ στο υποβληθέν τοπογραφικό), στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων).

β) Απορρίπτεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης επιπλέον χώρου 11,54τμ (περικλείεται από τα γράμματα ΑΒΕΖΑ στο υποβληθέν τοπογραφικό) καθώς δεν ισχύουν πλέον τα περιοριστικά μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, στους χώρους των καταστημάτων.

47
 1. ΘΕΜΑ 17: “Αίτηση του κ. Μπούγα Ηλία για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 30,55τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 182/09-02-2022”
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 30,55τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για χρήση ειδών περιπτέρου σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 48
 1. ΘΕΜΑ 18: “Αίτηση της κας Τσαλαφούτα Σμαράγδας (Σ. ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 94τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 184/09-02-2022)”
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 94τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων).  49
 1. ΘΕΜΑ 19: “Αίτηση του κ. Βενάκη Αντωνίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 67τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 201/15-02-2022)”
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 67τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων).  50
 1. ΘΕΜΑ 20: “Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 277,35τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ” (Α.Π: 203/15-02-2022)”
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 277,35τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ” για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών καθώς και την οριοθέτηση του χώρου της με πασσάλους σε ύψος 0,70μ από το έδαφος και σχοινί μήκους 16μ, αρχής από την παραλία προς το κατάστημα, με την απαραίτητη προστασία, για το διαχωρισμό με τα γειτονικά καταστήματα, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων).  51
 1. ΘΕΜΑ 21: “Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 127,50τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ ΒΑΥ” (Α.Π: 204/15-02-2022)”
Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου 127,50τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ ΒΑΥ”, καθώς ο ζητούμενος χώρος περιέχει και χώρο εκτός της προβολής του κτιρίου. 52
 1. ΘΕΜΑ 22: “Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΕΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 260,65τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 205/15-02-2022)”
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 260,65τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων).  53
 1. ΘΕΜΑ 23: “Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC S.A) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 12τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, (Α.Π: 207/15-02-2022)”
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (συμπληρωματικά δικ/κά) 54
 1. ΘΕΜΑ 24: “Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου, (Α.Π: 209/15-02-2022)”
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Φάρος Σίφνου για την τοποθέτηση ενός τραπεζιού και μιας ομπρέλας, έναντι του ποσού των 100€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 55
 1. ΘΕΜΑ 25: “Αίτηση της κας Βαλαμβάνου Αθηνάς για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 29τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 212/16-02-2022)”
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 29τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 56
 1. ΘΕΜΑ 26: “Αίτηση του κ. Σανάκη Αντωνίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 41τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 214/16-02-2022)”
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 41τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 57
 1. ΘΕΜΑ 27: “Αίτηση του κ. Ποδότα Συμεών για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 71,70τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 215/16-02-2022)”
Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 71,70τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 58

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

**************************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/11-05-2022 

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

ΘΕΜΑ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: “Αίτηση του κ. Ζερβού Απόστολου (Α. ΖΕΡΒΟΣ Μ.ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,77τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 217/17-02-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,77τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την τοποθέτηση καρεκλών και ομπρελών, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 59
ΘΕΜΑ 2: “Αίτηση του κ. Miano Andrea για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 36τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 218/17-02- 2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 36τμ σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για τραπεζοκαθίσματα, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 60
ΘΕΜΑ 3: “Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΙΑΝΟ ANDREA Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 70τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 219/17-02- 2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 122τμ (εκ παραδρομής είχε γραφτεί στο θέμα της πρόσκλησης 70τμ) στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 61
ΘΕΜΑ 4: “Αίτηση της κας Pilla Loretta για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 18τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 220/17-02- 2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 18τμ, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζιών εστιατορίου, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 62
ΘΕΜΑ 5: “Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (Α & Β ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 42τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 221/17-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 62τμ (εκ παραδρομής είχε γραφτεί στο θέμα της πρόσκλησης 42τμ) στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 63
ΘΕΜΑ 6: “Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC S.A.) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 32,40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 223/18-02-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 32,40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την τοποθέτηση καναπέδων, πολυθρονών, και τραπεζιών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 64
ΘΕΜΑ 7: “Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 118,71τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 228/22-02-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος)  65
ΘΕΜΑ 8: “Αίτηση του κ. Ναρλή Αλέξανδρου (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΛΗΣ Κ  Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,45τμ  66

 

ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,45τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 254/24-02-2022)” στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 
ΘΕΜΑ 9: “Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 278/15-03-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση ξύλινης εξέδρας, πανιού σκίασης και τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 67
ΘΕΜΑ 10: “Αίτηση της κας Ατσόνιου Φλώρας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 43,50τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 301/24-03-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 43,50τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για την τοποθέτηση των προϊόντων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 68
ΘΕΜΑ 11: “Αίτηση της κας Σίμογλου Κυριακής για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 318/29- 03-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 69
ΘΕΜΑ 12: “Αίτηση της κας Προυνιά Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 38τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 319/30-03-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 38τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 70
ΘΕΜΑ 13: “Αίτηση της κας Krason Magdalena για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 389τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 329/31-03-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 389τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 71
ΘΕΜΑ 14: “Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24,90τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 330/31-03-2022)” Το θέμα αποσύρθηκε λόγω ακύρωσης του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο.  72
ΘΕΜΑ 15: “Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – ΚΑΡΑΒΟΥ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 83,70τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 332/31-03-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος)  73
ΘΕΜΑ 16: “Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 354/07-04-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος)  74
ΘΕΜΑ 17: “Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ O.E) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 355/07-04-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος)  75
ΘΕΜΑ 18: “Αίτηση του κ. Βεντούρη Νικολάου (Γ & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 54,33τμ στην περιοχή Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 54,33τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου για τοποθέτηση 76

 

Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 357/07-04-2022)”  τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων).
ΘΕΜΑ 19: “Αίτηση του κ. Βεντούρη Ιωάννη (Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 100τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 358/07-04-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 100τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων).  77
ΘΕΜΑ 20: “Αίτηση του κ. Πολενάκη Θεόδωρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 80τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 369/11- 04-2022)” Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 80τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, εκ των οποίων τα 30τμ είναι ξύλινο δάπεδο, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 78
ΘΕΜΑ 21: “Αίτηση του κ. Γκούμα Νικηφόρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 251,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 375/11-04-2022)” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 251,60τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 79
ΘΕΜΑ 22: “Αίτηση της κας Χατζηγιαννάκου Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 34,10τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 419/29-04-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (συμπληρωματικά δικ/κά)  80
ΘΕΜΑ 23: “Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (ΝΙΒΑ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 9τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 424/03-05-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος)  81
ΘΕΜΑ 24: “Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. – ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 237,92τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 427/04-05- 2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος)  82
ΘΕΜΑ 25: “Αίτηση της κας Φασόλη Μαρίας (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΙΦΝΟΥ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 51,50τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 439/05-05-2022)” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ομόφωνα (ελλιπής φάκελος)  83
ΘΕΜΑ 26: “Αίτηση του κ. Ορφανού Πέτρου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 105/28-01-2022)” ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ομόφωνα η αίτηση καθώς η παραχώρηση μόνιμης θέσης στάθμευσης παραπλεύρως της γλίστρας ιδίως τους θερινούς μήνες, δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Ψάθης. 84

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Advertisements