Επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κατανάλωση του νερού.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 64/2022 (ΑΔΑ:ΡΒΣΗΩ1Τ-15Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κατανάλωση του νερού, σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που η κατανάλωση του νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για ποτίσματα μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων με υδροβόρα καλλωπιστικά φυτά υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στην υπάρ. 178/2021 απόφαση τελών του ΔΣ, θα έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή υδροδότησης και την αφαίρεση υδρομετρητή.

Advertisements