Τα κλειδιά της παραπάνω φωτογραφίας βρέθηκαν στις Καμάρες στο φούρνο του Θοδωρή Βενιού όπου μπορεί να τα παραλάβει ο κάτοχος τους.

Επίσης στην Χερρόνησο βρέθηκαν τα κλειδιά της παρακάτω φωτογραφιάς και ο κάτοχος τους μπορεί να τα παραλάβει απο τον Γιάννη Λεμπέση(Καλούπφη)6997144983

Advertisements