Εγκρίθηκαν σήμερα, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι όροι της Διακήρυξης και το
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων – Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής για την
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης:
«Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Κύθνου».
Η μελέτη αφορά βελτιώσεις σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου
της ν. Κύθνου και πιο συγκεκριμένα:
1. Τμήμα Α: Χώρα Κύθνου – Λουτρά
2. Τμήμα Β: Μέριχας – Χώρα Κύθνου
3. Τμήμα Γ: Μέριχας – Δρυοπίδα
Η εκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος
ανέρχεται στο ποσόν των 300.597,22 ευρώ και η χρηματοδότηση θα
πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα θα καλυφθεί από το
Εγγεγραμμένο έργο με τίτλο
«Μελέτη βελτίωσης οδικού δικτύου ΠΕ Κυκλάδων».
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως κύριος του έργου, εξουσιοδοτεί την
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων για τη διενέργεια του
διαγωνισμού και τη δημοσίευση της Περίληψης της Διακήρυξης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης δήλωσε σχετικά:
«Οι προσπάθειές μας για βελτίωση του οδικού δικτύου των
νησιών μας είναι συνεχείς και πολυεπίπεδες.
Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσουμε και την εκπόνηση της μελέτης
βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κύθνου, η οποία θα

αναδείξει τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να
καταστεί ακόμη πιο ασφαλές».

Advertisements