Σύρος 19 Αυγούστου 2022

Νάξος: Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για την υποστύλωση

της γέφυρας Βουρβουριάς Νάξου

Υπεγράφη από τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
κ. Γ. Λεονταρίτη η εργολαβική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «Δ.
ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» για την εκτέλεση του έργου
«Υποστύλωση γέφυρας Βουρβουριάς ν. Νάξου».
Κατόπιν του ελέγχου στατικής επάρκειας που διενεργήθηκε κρίθηκε
αναγκαία η υποστήριξη της γέφυρας Βουρβουριάς που βρίσκεται επί
του επαρχιακού δρόμου Χώρας – Χαλκείου, ώστε να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.
Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να
περαιώσει το σύνολο των εργασιών εντός δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου θα πραγματοποιηθεί από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο κ. Λεονταρίτης δήλωσε για το προς υλοποίηση έργο:
«Σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Νάξου, τη Βουρβουριά των έντεκα
(11) μόνιμων κατοίκων θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έργο μας
που αφορά την υποστύλωση της γέφυρας του χωριού.
Η μέριμνα και η φροντίδα μας για όλα τα νησιά, μικρά και μεγάλα
καθώς και για όλους τους οικισμούς τους, έστω κι αν κατοικούνται
από ελάχιστους κατοίκους αποδεικνύονται με έργα».

Advertisements