Σύρος 3 Οκτωβρίου 2022

Υπεγράφη από το Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
κ. Γ. Λεονταρίτη η εργολαβική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «Δ.
ΞΕΝΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» για το έργο με τίτλο
«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Φιλωτίου ν. Νάξου».

Το έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει
στόχο την παράδοση πλήρως λειτουργικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού
ώστε να είναι δυνατή η χρήση του γηπέδου και κατά τις νυκτερινές ώρες
και προβλέπει την τοποθέτηση 6 ιστών 12 μέτρων περιμετρικά του
γηπέδου σε θέσεις όπου θα επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα
φωτεινότητάς του.

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι πέντε (5)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Λεονταρίτης ανέφερε:
«Συνεχίζουμε τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων των
νησιών μας. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπληρώνει την
υπόσχεσή της προς τη νεολαία του Φιλωτίου και της ευρύτερης
περιοχής της ορεινής Νάξου. Οι παρεμβάσεις μας με στόχο την
κατασκευή σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλα τα
νησιά μας μικρά και μεγάλα συνεχίζονται».

Advertisements