ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ. Προς το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  του

Αρτεμώνας Σίφνου – 840 03.                                        «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΕΥΓΕΝΙΔΗ».

Σίφνος, Τετάρτη|28η Σεπτεμβρίου 2022.                    Υπόψη  Προέδρου,

Αρ. Πρωτοκ.:134|28.9.2022.                          Κυρίου ΛΕΩΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ-ΕΥΓΕΝΙΔΗ.

Κοινοποιήσεις : α]Δήμαρχο Σίφνου, Κυρία ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ.

                             Β]Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου|Υπόψη Προέδρου, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΧΡΥΣΙΝΗ.

Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε να εξετάσετε την  προοπτική ενίσχυσης του «Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου-Μαριάνθη Σίμου»-για άλλη μιά φορά-με μία σειρά επίπλων βιβλιοθήκης. Η αιτουμένη βιβλιοθήκη πρόκειται να τοποθετηθεί στην Αίθουσα του Εντευκτηρίου, με σκοπό να δεχτεί τους  μέχρι σήμερα παραληφθέντες τόμους της συλλογής του αείμνηστου ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ-ΔΕΚΑΒΑΛΛΕ.  Η  ολοκλήρωση αυτής της σοβαρής προσπάθειας αποτελεί κεντρικό στόχο του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Με την ευκαιρία, εκφράζομε όλη μας την ευγνωμοσύνη προς τα Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗ» και ξεχωριστά στον Πρόεδρό του, λαμπρό ευπατρίδη, Κύριο ΛΕΩΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ-ΕΥΓΕΝΙΔΗ, για τις μέχρι τώρα σημαντικότατες προσφορές σας. Οι πιο πρόσφατες δωρεές θα εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τη λειτουργικότητα της ως άνω βιβλιοθήκης.

Απώτερος στόχος μας είναι να θέσομε ένα λιθαράκι στο αίτημα της εκπλήρωσης του κοινωνικού, επιμορφωτικού και πολιτισμικού μας χρέους, καλλιεργώντας την Αγάπη για το διάβασμα,  εφόσον τα βιβλία ισχυροποιούν την επιθυμία για μάθηση σε όλες τις ηλικίες [«διά βίου μάθηση»], διευρύνουν τους ορίζοντες νού και ψυχής και συνείδησης, καθορίζοντας τα οράματα και την έμπνευσή μας.

Επειδή κάθε προσφορά σας μάς βοηθά να ανταποκρινόμαστε ουσιαστικά και στην  πράξη στις επιδιώξεις μας, για την πρόοδο της Σιφνέικης κοινωνίας μας, Σάς Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ολοκλήρωση των σκοπών των προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών Σας στοχεύσεων.

                                             Με όλη μας  την Εκτίμηση,

Εκπροσωπώντας τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΦΝΟΥ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ»,                                 Ο    Πρόεδρος,

                                                   Γιώργος Νίκου Θεοδώρου.

Advertisements