Εγκρίθηκε επιχορήγηση ύψους 200.000 ευρώ για την κάλυψη

δαπανών πόσιμου νερού στο Δήμο Μήλου

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Κυκλάδων Ν.Δ. κ. Γιάννης Βρούτσης,
ενημερώνει ότι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε επιχορήγηση
ύψους 200.000 ευρώ στο Δήμο Μήλου, για την κάλυψη μέρους των δαπανών παραγωγής
πόσιμου νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης για το έτος 2022, με σκοπό την ικανοποίηση των
αναγκών του νησιού, που έχουν αυξηθεί λόγω της επαναλειτουργίας του τουριστικού κλάδου
μετά την πανδημία, σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η σχετική απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο λήψης μέτρων και δράσεων της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας και την υδροδότηση των νησιών στο πλαίσιο του
έργου «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών» του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.

Advertisements