Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Κυκλάδων Ν.Δ. κ. Γιάννης Βρούτσης,
ενημερώνει ότι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε επιχορήγηση
ύψους 158.939,25 ευρώ στο Δήμο Σερίφου, για την ανάθεση εκπόνησης μελετών με τίτλο:
"Μελέτες για την αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων
ύδρευσης Δήμου Σερίφου"

Η σχετική απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο λήψης μέτρων και δράσεων της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας και την υδροδότηση των νησιών στο πλαίσιο του
έργου «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών» του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.

Advertisements