Έτοιμο να δημοπρατηθεί το έργο με τίτλο «Επέκταση – ολοκλήρωση λιμενικών εγκαταστάσεων ν. Ίου», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 11.400.000 €.

Τα λιμενικά έργα αφορούν στην επέκταση της υφιστάμενης προβλήτας των Ε/Γ-Ο/Γ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή νέου κρηπιδώματος σε απόσταση 15 m δυτικά από την υφιστάμενη προβλήτα. Το κρηπίδωμα τεθλασμένου σχήματος που θα διαμορφωθεί θα έχει συνολικό μήκος περίπου 183m περίπου.

Με τη διάταξη αυτή δημιουργούνται δύο θέσεις πρυμνοδέτησης, για τα συμβατικά Ε/Γ-Ο/Γ πλοία και για τα ταχύπλοα μεταφοράς επιβατών και οχημάτων, καθώς και μία θέση πλαγιοδέτησης για ταχύπλοα μεταφοράς μόνον επιβατών (ή εναλλακτικά για την πρόσδεση εμπορικού πλοίου) στο νότιο μέτωπο του έργου. Οι δύο παραπάνω θέσεις πρυμνοδέτησης έχουν διαφορετικό προσανατολισμό ως προς τον Βορρά, έτσι ώστε να μπορούν τα πλοία να προσεγγίζουν με ασφάλεια ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Πίσω από το νέο μέτωπο δημιουργείται επιπλέον χερσαίος χώρος επιφάνειας περίπου 4 στρεμμάτων στον οποίο θα λαμβάνουν χώρα πλέον όλες οι λιμενικές λειτουργίες της ακτοπλοΐας.

Για την προστασία του παραλιακού δρόμου που βρίσκεται βόρεια του λιμένα Ίου, προβλέπεται η κατασκευή πρανούς θωράκισης και επίσης, προβλέπεται η καθαίρεση του υφιστάμενου πεζοδρομίου για τη διαμόρφωση του νέου.

Στον νέο λιμένα Ίου προβλέπονται εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, παροχής νερού και υποδομής πυρόσβεσης.

Το συγκεκριμένο έργο έχει προγραμματιστεί για υλοποίηση μέσω του προγράμματος «Μεταφορές 2021-2027» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πηγή: www.koinignomi.gr

Advertisements