Δήμος Σίφνου: Ανακοίνωση περισυλλογής και πώλησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση, με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά, παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή «ΛΑΟΥ» δρόμος Βαθιού.

 Ειδικότερα, πρόκειται για 3 Πρόβατα  & 2 αρνιά. 

 Παρακαλούμε τους τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  22 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email:   m.sardi@sifnos.gr

 Τιμές εκκίνησης: πενήντα ευρώ (50€) έκαστο. Τα αρνιά δωρεάν μαζί με τα πρόβατα.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 6972398489 Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής.

Advertisements