Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε 1
η
/2023 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου
Προς
– Τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Σίφνου
Κοινοποίηση
– Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου κ. Νικόλαο Χρυσίνη
– Έπαρχο Π.Ε. Μήλου κα Ελισσάβετ Χωριανοπούλου
– Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Μήλου κ. Ιωάννη Γεροντή
Σας προσκαλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου «ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), σε τακτική – μικτή (διά ζώσης και
με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Επιτροπής, στις 22 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα
15:30, για συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
1. Σχετικά με τη μη έγκαιρη ανάρτηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων
2. Εξέταση πρότασης συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων για τη
συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Σίφνου σε επίπεδο τουριστικής προβολής για το έτος 2023
3. Έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με πρόταση επέκτασης πεζοπορικών διαδρομών Σίφνου
(Sifnos Trails) και υποβολή αίτησης ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Οργανισμού
Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) – Συζήτηση προτάσεων που έχουν
κατατεθεί από την Ομάδα Εργασίας για το περιβάλλον
4. Έκδοση απόφασης για τη συντήρηση – φιλοξενία του ιστότοπου Sifnos Trails για το έτος
2023 και συζήτηση πρότασης που αφορά στην κατασκευή εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα
5. Κατευθύνσεις για την τουριστική προβολή της Σίφνου το 2023 & αξιολόγηση επιμέρους
προτάσεων
6. Σχετικά με την οργάνωση των δημοσιογραφικών ταξιδιών για το 2023
7. Πρόταση συμμετοχής του Δήμου Σίφνου στην έκδοση του περιοδικού You Are Here
8. Διάφορα θέματα για ενημέρωση και συζήτηση
✓ Παρακαλούνται όσα από τα τακτικά μέλη αδυνατούν να παρευρεθούν να ενημερώσουν
τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

H Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements