Σας ενημερώνουμε ότι με τη λήξη της 48ωρης απεργίας της Π.Ν.Ο. το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ – Ο/Γ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ την ερχόμενη Παρασκευή 10/02/2023 και το ερχόμενο Σάββατο 11/02/2023 & για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των Ι.Χ. οχημάτων θα εκτελέσει τα δρομολόγιά του
σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν.
Το πλοίο θα επανέλθει στα εγκεκριμένα του δρομολόγια την ερχόμενη Κυριακή 12/02/2023.
Οι επιβάτες που έχουν εκδώσει εισιτήρια θα ενημερωθούν με μέριμνα της εταιρείας μας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/02/2023
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦ. ΑΝ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:00
ΚΥΘΝΟΣ 10:10 10:25
ΣΕΡΙΦΟΣ 11:50 12:00
ΣΙΦΝΟΣ 12:50 13:05
ΜΗΛΟΣ 14:30 14:45
ΚΙΜΩΛΟΣ 15:45 15:55
ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 17:15 17:25
ΣΙΚΙΝΟΣ 18:10 18:20
ΙΟΣ 18:45 19:00
ΘΗΡΑ 20:30 21:30
ΙΟΣ 23:00 23:15
ΣΙΚΙΝΟΣ 23:40 23:50
ΦΟΛ/ΔΡΟΣ
(11/02/2023) 00:35 00:45
ΚΙΜΩΛΟΣ 02:05 02:15
ΜΗΛΟΣ 03:15 03:30
ΣΙΦΝΟΣ 04:55 05:10
ΣΕΡΙΦΟΣ 06:00 06:10
ΚΥΘΝΟΣ 07:35 07:50
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/02/2023
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦ. ΑΝ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14:00
ΚΥΘΝΟΣ 17:10 17:25
ΣΕΡΙΦΟΣ 18:50 19:00
ΣΙΦΝΟΣ 19:50 20:05
ΜΗΛΟΣ 21:30 21:45
ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 23:45 23:55
ΣΙΚΙΝΟΣ
(12/02/2023) 00:40 00:50
ΙΟΣ 01:15 01:30
ΘΗΡΑ 03:00

We would like to inform you that due to the 48hr general strike, our vessel C/P/F ADAMANTIOS KORAIS
will depart next Friday 10/02/2023 & next Saturday 11/02/2023 according to the following tables.

FRIDAY 10/02/2023
PORT TIME
ARR. DEP.
PIRAEUS 07:00
KYTHNOS 10:10 10:25
SERIFOS 11:50 12:00
SIFNOS 12:50 13:05
MILOS 14:30 14:45
KIMOLOS 15:45 15:55
FOL/DROS 17:15 17:25
SIKINOS 18:10 18:20
IOS 18:45 19:00
SANTORINI 20:30 21:30
IOS 23:00 23:15
SIKINOS 23:40 23:50
FOL/DROS
(11/02/2023) 00:35 00:45
KIMOLOS 02:05 02:15
MILOS 03:15 03:30
SIFNOS 04:55 05:10
SERIFOS 06:00 06:10
KYTHNOS 07:35 07:50
PIRAEUS 11:00

Advertisements