Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2023 ανήλθε σε 1,36 εκατ., αυξημένη κατά 62,4% σε σύγκριση τα
επίπεδα του 2022 (περίοδο κατά την οποία η αρνητική επίδραση της πανδημίας COVID-19 ήταν ακόμα έντονη), αλλά και αυξημένη κατά 2,3% σε σχέση με
τα προ-COVID-19 επίπεδα του 2019.

Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά 37,3% και 78,1% αντίστοιχα. Σε σύγκριση με το 2019 οι επιβάτες εσωτερικού σημείωσαν οριακή πτώση κατά 0,5%, ενώ οι επιβάτες εξωτερικού παρουσίασαν άνοδο κατά 3,6%.

Συνολικά, κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 2,8 εκατ., αυξημένη κατά 74,3% σε σύγκριση με το
2022, αλλά και κατά 3,1% σε σύγκριση με το 2019. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά
47,9% και 90,4% αντίστοιχα, ενώ παρουσίασαν άνοδο και σε σύγκριση με το 2019, κατά 0,7% και 4,3%, αντίστοιχα.

tornosnews.gr

Advertisements