Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση, με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά,

παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή «ΛΑΟΥ» δρόμος Βαθιού.

 Ειδικότερα, πρόκειται για 3 Αίγες  & 1 ερίφιο.

 Παρακαλούμε τους τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου και ώρα 13:00,

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email:

 m.sardi@sifnos.gr

Τιμές εκκίνησης: πενήντα ευρώ (50€) έκαστο. Το ερίφιο  δωρεάν μαζί με τις αίγες.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 6972398489 Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής.      

Σίφνος, 20.04.2023

Advertisements