Υπεγράφη σήμερα στη Σύρο από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γ.
Χατζημάρκο και την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κα Χ. Τσάλα, η εργολαβική σύμβαση του έργου
«Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΝΑΙ νήσων Νάξου,
Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού».
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.513.507,31 ευρώ και
περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις με άσφαλτο κλειστού τύπου, διαγράμμιση του
οδικού δικτύου, έργα αντιστήριξης, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας,
απομάκρυνση της παρόδιας βλάστησης, κ. ά.
Σε σχετική δήλωσή του, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ.
Λεονταρίτης ανέφερε:
«Μετά την ιδιότυπη "ομηρία" που βρεθήκαμε για δύο (2) χρόνια λόγω της
δικαστικής διαμάχης μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό,
σήμερα, μετά την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου υπογράψαμε τη
σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι
εργασίες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Νάξου, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού.
Το έργο είναι ενταγμένο στο μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης του
επαρχιακού οδικού δικτύου που έγινε ποτέ στις Κυκλάδες και εκτελείται από
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000,00
ευρώ».

Advertisements