Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Ν. 4056/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση,

με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά, παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή «ΛΑΟΥ – Τσόπου» (στο δρόμο προς Βαθύ).

Ειδικότερα, πρόκειται για 2 Πρόβατα & 1 Αίγα.

Παρακαλούμε τους τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 4 Μαΐου και ώρα 13:00,

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: m.sardi@sifnos.gr

Τιμές εκκίνησης: πενήντα ευρώ (50€) έκαστο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 6972398489 – Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής.

Σίφνος, 02.05.2023

Advertisements