Η Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σίφνου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους το πρόγραμμα προσχολικής αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024, ότι οι εγγραφές για τον Παιδικό Σταθμό, Το μικρό καράβι, ξεκινούν την Παρασκευη 19 Μαΐου 2023 και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευη 16 Ιουνίου 2023

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β ́/05.12.17), δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, που τον Σεπτέμβριο 2023 συμπληρώνουν τα 2,5 έτη. Επίσης δικαίωμα αίτησης εγγραφής έχουν και τα παιδιά που στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα συμπληρώσουν τα 2,5 έτη με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στο σταθμό. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Παιδικό Σταθμό (τηλ. 2284031657, email pstathmos@sifnos.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ έως τις 12 μ.μ. προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι

  1. Αίτηση εγγραφής (ακολουθεί το έντυπο
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης, μαζί με το έντυπο Ε4 
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι 
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται ( ακολουθεί το έντυπο
  6. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού 

έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων

  1. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για τις ειδικές περιπτώσεις 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για πολύτεκνες οικογένειες ή οικογένειες με τρία παιδιά)

-Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα(για ορφανό παιδί)

-Διαζευκτηριο η αντίγραφο διαζυγίου για διαζευγμένους γονείς

-Βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι και οι δυο σπουδαστές

-Βεβαίωση από το στρατό (για γονέα στρατιώτη

-Άδεια παραμονής στην Ελλάδα για αλλοδαπούς

Το έντυπο της αίτησης και της κάρτας υγείας θα τα βρείτε στις ανακοινώσεις του site του Δήμου Σίφνου (https://dimos.sifnos.gr/) αλλά και στον παιδικό σταθμό μας 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά στον Παιδικό Σταθμό μετά από ραντεβού αλλά και ηλεκτρονικά στο email pstathmos@sifnos.gr μέχρι της 16 Ιουνιου 2023 

πατήστε παρακάτω για τα έντυπα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Advertisements