ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ 43%.
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ.

Καταργείται η απλή αναλογική στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο 43% τοποθετείται η
εκλογή με αυτοδυναμία για Δημάρχους και Περιφερειάρχες σε νομοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο.
Το νέο εκλογικό σύστημα για την εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, θα εφαρμοστεί στις
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και τα βασικά του σημεία του νομοσχεδίου είναι:
– Πενταετής θητεία – μείωση του αριθμού των συμβούλων
– Επαναφέρεται η 5ετής θητεία για τους Δημάρχους και Περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον
Οκτώβριο του 2023.
– Μειώνεται οριακά ο αριθμός των μελών του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
– Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43%, 1% μεγαλύτερο από αυτό που ίσχυσε
στις εκλογές του 2006.
– Εξασφαλίζεται κατά κανόνα τουλάχιστον η εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου στον
νικητή των εκλογών.
– Τίθεται όριο 3% για την εκλογή Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβούλου, το οποίο είναι
ευθυγραμμισμένο με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές.
– Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των « κοινοτικών Αρχών» η οποία δημιούργησε
έναν de facto τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης παρά τη ρητή πρόβλεψη του Συντάγματος.
– Εναρμονίζεται η πλειοψηφία του Δημάρχου στα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων με
πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων.
– Σε μικρότερες Δημοτικές Κοινότητες ο εκπρόσωπος τους εκλέγεται από ενιαία λίστα
υποψηφίων και εκτός συνδυασμών.
– Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 30 η Ιουνίου για την κατάρτιση των συνδυασμών, ώστε να
υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό
σώμα οι υποψήφιοι.
Παράλληλα πρέπει να προσεγγίσουμε και ένα νέο πλαίσιο αρχών που θα βοηθάει τους Δήμους στην
καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους.
Α) Η αύξηση των δαπανών για την αυτοδιοίκηση θα πρέπει σταδιακά να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό
Μ.Ο. στοιχείο απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Β) Τον εξ ορθολογισμό του κόστους κάθε δημοτικής δαπάνης σε συνδυασμό με το κοινωνικό όφελος
που εισπράττουν οι δημότες.
Γ) Την διατήρηση του δημοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και καθαριότητας, την
προώθηση καινοτόμων μεθόδων αποκομιδής με την μέγιστη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.
Δ) Η αποκατάσταση των δομών του κοινωνικού κράτους που έχουν πληγεί στην περίοδο της
δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της επί ένα έτος περίπου συνεχιζόμενης πανδημίας του COVID-19.
Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα εάν δεν κινητοποιήσουμε όλες τις
δημιουργικές δυνάμεις του νησιού να συμβάλλουν με τις γνώσεις που διαθέτουν ώστε να λειτουργήσει
καλύτερα το Δημοτικό Συμβούλιο σε αποφάσεις που θέλει γνώσεις και εξειδίκευση ώστε να
αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες και να αναδείξουν ένα δήμο φιλικό στους πολίτες, ένα δήμο
ανταγωνιστικό που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής σε όλα τα επίπεδα.

Γιάννης Γεροντής

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Μήλου

Advertisements