ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

 

Με στόχο τη με κάθε τρόπο εξοικονόμηση νερού για την εξυπηρέτηση των βασικών ατομικών, οικιακών και επιχειρηματικών αναγκών, σας γνωρίζουμε ότι διακόπτεται για όσο διάστημα χρειαστεί η παροχή νερού στις ντουζιέρες των οποίων η λειτουργία επηρεάζει την τροφοδότηση του δημοτικού δικτύου υδροδότησης.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Σίφνος, 2.8.2021

MUNICIPALITY OF SIFNOS

Due to extreme water shortage the public shower facilities will be turned off till further notice.

Thank you for your understanding.

Advertisements