ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ
Βουλευτής Κυκλάδων – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σύρος, 05 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό
Θέμα: Παράταση χρήσης χειρόγραφου αλιευτικού ημερολογίου

Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, η πανδημία έχει επηρεάσει δυσμενώς τους παράκτιους αλιείς, οι οποίοι
έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημία.
Δυνάμει των ανωτέρω, θέτω υπόψιν σας την υπ’ αριθ. 250/11.10.2021 επιστολή του
Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Παράκτιας Αλιείας του Δήμου Πάρου «Άγιος Νικόλαος»,
αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας ως προς την υποχρέωση εγκατάστασης
ηλεκτρονικού ημερολογίου (ERS) και τη συνέχιση χρήσης του χειρόγραφου αλιευτικού
ημερολογίου, συνδυάζοντας την προκαταβολή του ποσού, ώστε να διευκολυνθούν οι αλιείς
στην αγορά των συσκευών αυτών, αφού πολλοί επαγγελματίες δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα να προβούν στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού.
Παρακαλώ, όπως δείτε το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία, ώστε να ικανοποιηθεί το δίκαιο
αίτημά τους και να ανακουφιστούν οικονομικά οι επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι έχουν
δεχτεί ισχυρό πλήγμα τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας.
Αναμένουμε την τοποθέτησή σας στην εν λόγω επιστολή, κοινοποιώντας μας την απάντησή
σας.

Με εκτίμηση,

Φίλιππος Φόρτωμας

Advertisements