Σύρος 31 Ιανουαρίου 2022

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία
συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 31-01-2022, προέβη στην ανάδειξη
οριστικού αναδόχου του έργου: «Επισκευή γηπέδων
καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης περιοχής «Λάκκας» Χώρας
Μυκόνου».
Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΣΤΑΘΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ και ΣΙΑ Ε.Ε.».
Το έργο αφορά στην πλήρη επισκευή και αναβάθμιση των αθλητικών
εγκαταστάσεων στη θέση Λάκκα της Χώρας Μυκόνου.
Το έργο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία
συνέταξε τη μελέτη του, προέβη στη δημοπράτησή του και έχει
αναλάβει την χρηματοδότηση των εργασιών επισκευής προκειμένου να
καταστεί πλήρως λειτουργικό.
Το έργο θα παραδοθεί έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί
είναι:
 Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις κατακερματισμένων δαπέδων
 Κατασκευή νέων αθλητικών δαπέδων
 Επίστρωση αγωνιστικού χώρου με ελαστικό τάπητα
 Τοποθέτηση στυλοβατών και πινάκων καλαθοσφαίρισης
 Τοποθέτηση συγκροτήματος πετοσφαίρισης
 Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού
 Ενίσχυση πρασίνου – φυτεύσεις
Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης,
αναφερόμενος στο προς υλοποίηση έργο δήλωσε:

«Προχωράμε στην υλοποίηση ενός έργου πνοής για τη Μύκονο.
Ανακατασκευάζουμε πλήρως τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην
περιοχή Λάκκα της Μυκόνου, με αποτέλεσμα τη συνολική
αναβάθμιση μιας από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του
νησιού. Με την ολοκλήρωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και
δεδομένου ότι σε αυτές εφάπτεται και το Ανοικτό Θέατρο της
Λάκκας, η Μύκονος θα αποκτήσει έναν Πολυχώρο Αθλητισμού –
Πολιτισμού αντάξιο του νησιού».

Advertisements