ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
AΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΥΛΗΣ 4- 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 132833407000 Πειραιάς, 24/03/2022
ΤΗΛ.: 2104123885- 2104172108 FAX: 2104120125
Α.Φ.Μ.: 096008830-Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Email: info@enosicycladon.gr

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΠ 2021-2027

Ζούμε σε μια εποχή που ο αγροτικός κόσμος προσπαθεί να αντιμετωπίσει εκτός από τις
συνέπειες της πανδημίας, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της ακρίβειας. Όλα αυτά
συνθέτουν μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη που απειλεί και οδηγεί το σύνολο των γεωργών
και κτηνοτρόφων σε πλήρη απογοήτευση.
Με αφορμή τα προβλήματα αυτά, θεωρήσαμε αναγκαίο να καταθέσουμε τις απόψεις μας
για το αγροτικό ζήτημα, που έχει επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας και ιδιαίτερα στους
ανθρώπους της ζώνη ευθύνης μας, που θέλουν να μείνουν στον νησιωτικό χώρο και να
συνεχίσουν να απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες εξαιρετικά αρνητικών καταστάσεων,
όπως οι χειρότερες πληρωμές σε προκαταβολή και εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε
συνδυασμό με τις οριζόντιες περικοπές επιδοτήσεων και ενισχύσεων, τα σκάνδαλα με την
κατανομή του Εθνικού Αποθέματος και τα βοσκοτόπια, εν συνεχεία το κύμα ακρίβειας αφενός
σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροεφόδια και αφετέρου στο ηλεκτρικό ρεύμα και αγροτικό
πετρέλαιο.
Πιο συγκεκριμένα, χρειάζεται να εφαρμοστεί μια αγροτική πολιτική που θα ανατρέψει το
στρατηγικό σχέδιο προς έγκριση για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.
Σαφέστατα η θέση μας συνοψίζεται στα εξής παρακάτω:
1) Αύξηση του ποσού της επιδότησης μεταφορικών ζωοτροφών του Κανονισμού
1914/2006 που αφορά στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των μικρών νησιών του
Αιγαίου και όχι της ποσότητας, λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς. Πρέπει,
επιτέλους να γίνει άμεση παρέμβαση της Περιφέρειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ για
τροποποίηση του ποσού, κατά ελάχιστο 80%

2) Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών από το 13% στο 6% και χορήγηση ειδικής
ενίσχυσης για την αγορά αγροτικών εφοδίων και λιπασμάτων σε όλους τους γεωργούς
3) Επαναφορά του μέτρου Επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε όλους τους
αγρότες και κτηνοτρόφους των νήσων Κυκλάδων
4) Χορήγηση Συνδεδεμένης ενίσχυσης κρέατος και γάλακτος ανεξαρτήτως σφαγής και
παράδοσης σε τυροκομεία αντίστοιχα, προς αποφυγή εγκατάλειψης των
εκμεταλλεύσεων
5) Διευκόλυνση της διαδικασίας νομιμοποίησης των σταβλικών εγκαταστάσεων και
ρύθμιση της διαχείρισης σχεδίων βόσκησης
6) Αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για απώλειες ζωικού κεφαλαίου, εξαιτίας των εξαιρετικά
δυσμενών καιρικών συνθηκών
7) Άμεση ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του Κτηματολογίου και απόδοση όλων
των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στους αγρότες, χωρίς δεσμεύσεις από συνθήκες
Νατούρα και μέτρων που απαξιώνουν την γη και τους καλλιεργητές
8) Τέλος, ψήφιση μέτρων στήριξης Κόβιντ, και στους κτηνοτρόφους και δη των μικρών
νησιών Αιγαίου, όπως παραδειγματικά δόθηκαν σε πολυάριθμες καλλιέργειες

Με βάση τα ανωτέρω, επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι
αυτοί που προσφέρουν τον πρωταρχικό ρόλο στον πρωτογενή τομέα και η επιβίωση τους πρέπει να
αποτελέσει πρωταρχικής σημασίας.

Γιάννης Γεροντής

Πρόεδρος Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Σίφνου
Αντιπρόεδρος Ένωσης Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων

Advertisements