ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ _ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Αγαπητοί φίλοι,

Σας γνωρίζουμε ότι ενόψει του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν σφαγές στο Δημοτικό Σφαγείο Σίφνου, το οποίο μπορεί να καλύψει επαρκώς τόσο τις ανάγκες της Σίφνου όσο και τις ανάγκες των κτηνοτρόφων από τα γειτονικά μας νησιά.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να εκδηλώσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιώργο Λουκή (τηλ. επικοινωνίας: 6972398489 & 6980975514),

προκειμένου να γίνει ο καλύτερος  προγραμματισμός των εργασιών.

Είναι σαφές ότι το συμφέρον τόσο των παραγωγών όσο και του νησιού είναι η στήριξη της λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Σίφνου και όχι η στήριξη μεμονωμένων ιδιωτικών πρωτοβουλιών που

αποσκοπούν στη διάθεση & σφαγή των ζώων εκτός νησιού.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είναι στη διάθεσή σας ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Σίφνος, 20.3.2022

Η Δήμαρχος Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

Advertisements