ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ
Βουλευτής Κυκλάδων – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σύρος, 10 Μαρτίου 2022

Φίλιππος Φόρτωμας: «Επιτακτική η αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης βόσκησης στα

νησιά»

Για το ζήτημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης, και την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του υπάρχοντος
νομοθετικού πλαισίου, μίλησε στην Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής ο Βουλευτής
Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, κ. Φίλιππος Φόρτωμας, κατά τη συνεδρίασή της με θέμα
«Ανεξέλεγκτη βόσκηση». Ο Βουλευτής Κυκλάδων αναφέρθηκε στο υπάρχον πρόβλημα των
ανεπιτήρητων ζώων, τα οποία προκαλούν ζημιές στη βλάστηση, τις καλλιέργειες, τις
ξερολιθιές και που απαντάται σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων, όπως η Σέριφος, η Αμοργός,
η Τήνος και η Σίφνος.
Στη συνέχεια, ο κ. Φόρτωμας τόνισε την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται, μέσω μίας
συνολικής και όχι αποσπασματικής προσέγγισης. Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόβλημα
υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και
την επιβολή κυρώσεων, το οποίο δυσχεραίνει την κατάσταση.
«Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε για προβλήματα που ταλανίζουν τα νησιά μας, όπως αυτό
της ανεξέλεγκτης βόσκησης και των ανεπιτήρητων ζώων και είμαι βέβαιος ότι, με την αγαστή
συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων και των Δήμων, θα τροποποιηθεί το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά αυτό το ζήτημα και όχι με
αποσπασματικές κινήσεις. Πολύτιμοι αρωγοί μας σε αυτό είναι οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και μπορούν να συνεισφέρουν με συγκεκριμένες προτάσεις».
δήλωσε ο κ. Φόρτωμας.

Advertisements