Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλώ στις 15 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη  έως τις 10:00 π.μ., σε τακτική (διά περιφοράς) συνεδρίαση για έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

      Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σίφνου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου και Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» για το οικ. έτος 2022  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

Advertisements