ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
BUS TIMETABLE
26/9/2022 – 02/10/2022
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΚΑΜΑΡΕΣ
ΑRTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES

07:00, 09.00, 10:00,11:00, 12:30 ,14:00, 16:00, 18:00, 20:00

14:00: Απολλωνία-Καμάρες/ Apollonia –Kamares,
Τις μέρες σχολείου μέσω Κάστρου/Via Kastro on school days
ΚΑΜΑΡΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
07:15, 09.30,10:30, 11:30,12:50, 14:30,16:15,18:20, 20:20
18:20: Καμάρες-Κάστρο/ Kamares-Kastro
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ
ARTEMONAS-APOLLONIA-PLATY GIALOS
07:00*, 10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 19:00
*07:00,19:00: Μέσω Φάρου-/Via Faros

14:00: Αναχώρηση από Απολλωνία/Departure from Apollonia
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
PLATY YIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS
07:30, 10:25, 12:25, 14:30, 17:25, 19:30
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ
APOLLONIA-KASTRO
07:25, 11:30, 13:35, 16:30,18:30
ΚΑΣΤΡΟ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
KASTRO-APOLLONIA
07:30, 11:35, 13:40, 16:35,18:35

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΦΑΡΟΣ

ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
07:00, 11:00, 14:00, 16:00, 19:00
14:00: Αναχώρηση από Απολλωνία departure from Apollonia
ΦΑΡΟΣ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
FAROS-APOLLONIA-KASTRO-ARTEMONAS
07:15**, 11:15, 14:15, 16:15, 19:15**
** 07:15,19:15: Μέσω Πλατύ Γιαλού/ Via Platy Yialos
14:15: Φάρο-Πλατύ Γιαλό/Faro Platy Gialos
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΒΑΘΥ

ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI

09:10, 12:00, 15:00, 17:00
ΒΑΘΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ -ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
09:20, 12:20, 15:20*, 17:20
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ

ARTEMONAS-HERONISSOS

11:30, 15:00
ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
HERONISSOS-ARTEMONAS
11:50, 15:20

Advertisements