Απόφαση Λιμενικού ταμείου Σίφνου έπειτα από συνεδρίαση του στις 13/9/22:

ΘΕΜΑ 3: “Έκδοση απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου σύμφωνα με έγγραφο του Υ.ΝΑ.Ν.Π.”

ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) εγκρίνεται η παραχώρηση στην εταιρεία “ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΙΚΕ”, δικαιώματος χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σίφνου, συνολικού εμβαδού 131,50τμ, σύμφωνα με τα υποβληθέντα τοπογραφικά, για λειτουργία Υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, με τους όρους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.

Advertisements